Szkółkarstwo ozdobne - Spis drzew i krzewów

Alfabetyczny wykaz według nazw łacińskich.

Szkółkarstwo można podzielić na trzy główne działy: Szkółkarstwo sadownicze, Szkółkarstwo leśne oraz Szkółkarstwo roślin ozdobnych. Poniżej zamieszczony jest spis roślin ozdobnych według nazw łacińskich.

Skróty:

odm. - odmiana

l. - liście, liściach

k. - kora

Nazwa łacińska Nazwa polska Nazwa rodziny

A

Abies alba Mill. Jodła pospolita Pinaceae - Sosnowate
Acer campestre L. Klon polny Acearceae - Klonowate
Acer cappadocicum Gleditch Klon kolchidzki Acearceae - Klonowate
Acer carpinifolium S. et Z. Klon grabolistny Acearceae - Klonowate
Acer circinatum Pursh Klon okrągłolistny Acearceae - Klonowate
Acer cissifolium K. Koch Klon winnolistny Acearceae - Klonowate
Acer colchicum Hartwiss Klon kolchidzki Acearceae - Klonowate
Acer dasycarpum Ehrh. Klon srebrzysty Acearceae - Klonowate
Acer ginnala Maxim. Klon ginnala Acearceae - Klonowate
Acer heldreichii Orph. Klon Heldreicha, Jawor bałkański Acearceae - Klonowate
Acer japonicum Thunb. Klon japoński Acearceae - Klonowate
Acer japonicum 'Acontifolium' Klon japoński 'Acontifolium' Acearceae - Klonowate
Acer japonicum 'Microphyllum' Klon japoński 'Microphyllum' Acearceae - Klonowate
Acer japonicum 'Parsonsii' Klon japoński 'Parsonsii' Acearceae - Klonowate
Acer laetum C.A. Mey. Klon kolchidzki Acearceae - Klonowate
Acer mono Maxim. Klon mono Acearceae - Klonowate
Acer monspessulanum L. Klon francuski Acearceae - Klonowate
Acer negundo L. Klon jesionolistny Acearceae - Klonowate
Acer negundo 'Auratum' Klon jesionolistny 'Auratum' - odm. złocista Acearceae - Klonowate
Acer negundo 'Odessanum' Klon jesionolistny 'Odessanum' Acearceae - Klonowate
Acer negundo 'Variegatum' Klon jesionolistny 'Variegatum' Acearceae - Klonowate
Acer nikoense Maxim. Klon trójlistkowy Acearceae - Klonowate
Acer opalus Mill. Klon włoski Acearceae - Klonowate
Acer palmatum Thunb. Klon palmowy Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Atrolineare' Klon palmowy 'Atrolineare' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Atropurpureum' Klon palmowy 'Atropurpureum' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Dissectum' Klon palmowy 'Dissectum', syn 'Ornatum' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' Klon palmowy 'Dissectum Atropurpureum' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Heptalobum elegans' Klon palmowy 'Heptalobum Elegans' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Heptalobum Osakazuki', syn.'Osakazuki' Klon palmowy 'Heptalobum Osakazuki' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Heptalobum Rubrum' Klon palmowy 'Heptalobum Rubrum' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Hessei' Klon palmowy 'Hessei' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Linearilobum' Klon palmowy 'Linearilobum' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Nicholsonii' Klon palmowy 'Nicholsonii' Acearceae - Klonowate
Acer palmatum 'Ornatum' Klon palmowy 'Ornatum' Acearceae - Klonowate
Acer pennsylvanicum L. Klon pensylwański Acearceae - Klonowate
Acer pictum Thunb. Klon mono Acearceae - Klonowate
Acer platanoides L. Klon pospolity Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Crimson Gold' Klon pospolity 'Crimson Gold' - odm. złocista, l. złocisto-zółte Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Crimson King' Klon pospolity 'Crimson King' Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Crimson Sentry' Klon pospolity 'Crimson Sentry' - odm. o ciemno-czerwonych l. Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Drummondii' Klon pospolity 'Drummondii' - odm. o biało-obrzeżonych l. Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Faassens Black' Klon pospolity 'Faassens Black'' - odm. o ciemno-purpurowych l. Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 'Globosum' - odm. kulista Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Lorbergii' Klon pospolity 'Lorbergii' Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Reitenbachii' Klon pospolity 'Reitenbachii' Acearceae - Klonowate
Acer platanoides 'Schwedleri' Klon pospolity 'Schwedleri' - odm. Schwedlera, l. na początku czerwone Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus L. Klon jawor Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Erythrocarpum' Klon jawor 'Erythrocarpum' - odm. czerwonoowocowa Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Klon jawor 'Leopoldii' - odm. o pstrych l. Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Nizetii' Klon jawor 'Nizetii' Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Spaethii' Klon jawor 'Spaethii' Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' Klon jawor 'Prinz Handjery' Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Klon jawor 'Purpureum' - odm. purpurowa Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Simon Luis Freres' Klon jawor 'Simon Luis Freres' Acearceae - Klonowate
Acer pseudoplatanus 'Worleei' Klon jawor 'Worleei' Acearceae - Klonowate
Acer rubrum L. Klon czerwony Acearceae - Klonowate
Acer rubrum 'Columnare' Klon czerwony 'Columnare' Acearceae - Klonowate
Acer rubrum 'Globosum' Klon czerwony 'Globosum' Acearceae - Klonowate
Acer rubrum 'Schlesingeri' Klon czerwony 'Schlesingeri' Acearceae - Klonowate
Acer saccharinum L. Klon srebrzysty Acearceae - Klonowate
Acer saccharinum 'Lutescens' Klon srebrzysty 'Lutescens' Acearceae - Klonowate
Acer saccharinum 'Pyramidale' Klon srebrzysty 'Pyramidale' Acearceae - Klonowate
Acer saccharinum 'Wieri' Klon srebrzysty 'Wieri' Acearceae - Klonowate
Acer saccharum Marsch. Klon cukrowy Acearceae - Klonowate
Acer semenovii Reg. et Hard. Klon Semenowa Acearceae - Klonowate
Acer tataricum L. Klon tatarski Acearceae - Klonowate
Actinidia arguta Miq. Aktinidia ostrolistna Actinidiaceae - Aktinidiowate
Actinidia kolomikta Maxim. Aktinidia ussuryjska Actinidiaceae - Aktinidiowate
Actinidia polygama Maxim. Aktinidia pstrolistna Actinidiaceae - Aktinidiowate
Aesculus hippocastanum L. Kasztanowiec zwyczajny Hippocastanaceae - Kasztanowate
Aesculus x carnea Kasztanowiec czerwony Hippocastanaceeae - Kasztanowate
Amorpha fruticosa L. Amorfa zwyczajna Fabaceae - Bobowate

B

Berberis julianae Berberys Juliany Berberidaceae - Berberysowate
Berberis koreana Berberys koreański Berberidaceae - Berberysowate
Berberis xottawensisSchneid. Berberys ottawski Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii DC. Berberys Thunberga Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Berberys Thunberga odmiana purpurowa Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Golden Carpet' Berberys Thunberga 'Golden Carpet' Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Goldalita' Berberys Thunberga 'Goldalita' Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' Berberys Thunberga 'Hellmond Pillar' Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Maria' Berberys Thunberga 'Maria' Berberidaceae - Berberysowate
Berberis thunbergii 'Pink Queen' Berberys Thunberga 'Pink Queen' Berberidaceae - Berberysowate
Berberis vulgaris Berberys pospolity Berberidaceae - Berberysowate
Berberis vulgaris var. 'Atropurpurea' Berberys pospolity odmiana purpurowa Berberidaceae - Berberysowate
Betula pendula Brzoza brodawkowata Betulaceae - Brzozowate
Betula pendula 'Youngii' Brzoza brodawkowata 'Youngii' Betulaceae - Brzozowate
Betula pubescens Ehrh. Brzoza omszona Betulaceae - Brzozowate
Buxus sempervirens L. Bukszpan wiecznozielony Buxaceae - Bukszpanowate
Buxus microphylla 'Golden Triumph' Bukszpan drobnolistny 'Golden Triumph' Buxaceae - Bukszpanowate

C

Calluna vulgaris (L.) Hull Wrzos pospolity Ericaceae - Wrzosowate
Calycanthus floridus L. Kielichowiec wonny Calycanthaceae - Kielichowcowate
Campsis radicans (L.)Seem. Milin amerykański Bignoniaceae - Bignoniowate
Carpinus betulus L. Grab pospolity Corylaceae/Betulaceae
Catalpa bignonioides Surmia bignoniowa Bignoniaceae - Bignoniowate
Catalpa speciosa Surmia wielkokwiatowa Bignoniaceae - Bignoniowate
Cephalotaxus fastigiata K. Koch. 'Fastigiata' Głowocis japoński 'Fastigiata' Cephalotaxaceae - Głowocisowate
Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński Rosaceae - Różowate
Chaenomeles speciosa Pigwowiec okazały Rosaceae - Różowate
Chaenomeles superba Pigwowiec pośredni Rosaceae - Różowate
Chamaecyparis lawsoniana Cyprysik lawsona Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis nootkatensis Cyprysik nutkajski Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis obtusa Cyprysik tępołuskowy Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis obtusa 'Wissel' Cyprysik tępołuskowy 'Wissel' Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis pisifera Endl. Cyprysik groszkowy Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana' Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea Nana' Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis pisifera 'Squarosa' Cyprysik groszkowy odmiana szpilkowata Cupressaceae - Cyprysowate
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' Cyprysik groszkowy odmiana pierzasta Cupressaceae - Cyprysowate
Cornus alba Dereń biały Cornaceae - Dereniowate
Cornus officinalis Sieb. et Zuc. Dereń japoński Cornaceae - Dereniowate
Cornus mas L. Dereń jadalny Cornaceae - Dereniowate
Corylus avellana var. 'Fuscorubra' Leszczyna pospolita odmiana purpurowa Corylaceae - Leszczynowate
Corylus maxima Leszczyna południowa Corylaceae - Leszczynowate
Corylus maxima var. 'Purpurea' Leszczyna południowa odmiana purpurowa Corylaceae - Leszczynowate
Cotoneaster horizontalis Irga pozioma Rosaceae - Różowate
Cotoneaster dammeri 'Major' Irga Dammera 'Major' Rosaceae - Różowate
Cotoneaster horizontalis Decne. Irga pozioma Rosaceae - Różowate
Cotoneaster lucidis Schltdl. Irga błyszcząca Rosaceae - Różowate
Caragana arborescens Karagana syberyjska Fabaceae - Bobowate
Crataegus laevigata Głóg dwuszyjkowy Rosaceae - Różowate
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet Rosaceae - Różowate
Daphne mezereum Wawrzynek wilczełyko Thymelaceae - Wawrzynkowate
Daphne cneorum Wawrzynek główkowy Thymelaceae - Wawrzynkowate
Deutzia x rosea Żylistek rózowy Hydrangeaceae - Hortensjowate
Deutzia scabra Żylistek szorstki Hydrangeaceae - Hortensjowate

E

Elaeagnus angustifolia L. Oliwnik wąskolistny Elaeagnaceae - Oliwnikowate
Erica carnea L. Wrzosiec pospolity Ericaceae - Wrzosowate
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold. Trzmielina oskrzydlona Celastraceae - Dławiszowate
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' Celestraceae - Dławiszowate
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' Celestraceae - Dławiszowate
Euonymus fortunei 'Sunspot' Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' Celestraceae - Dławiszowate

F

Fagus sylvatica Buk zwyczajny Fagaceae - Bukowate
Fagus sylvatica 'Aspleniifolia' Buk zwyczajny 'Aspleniifolia' Fagaceae - Bukowate
Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 'Pendula' Fagaceae - Bukowate
Fagus sylvatica 'Purpurea' Buk zwyczajny 'Purpurea' Fagaceae - Bukowate
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' Buk zwyczajny 'Purpurea Pendula' Fagaceae - Bukowate
Forsythia x intermedia Forsycja pośrednia Oleaceae - Oliwkowate
Forsythia suspensa Forsycja zwisająca Oleaceae - Oliwkowate
Fraxinus excelsior 'Pendula' Jesion wyniosły odmiana zwisająca Oleaceae - Oliwkowate
Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański Oleaceae - Oliwkowate

G

Ginkgo biloba Miłorząb dwuklapowy Ginkgoaceae - Miłorzębowate
Gleditsia triacanthos L. Glediczja trójciernista Fabaceae - Bobowate

H

Hamamelis virginiana L. Oczar wirginijski Hamamelidaceae - Oczarowate
Hamamelis x intermedia Oczar pośredni Hamamelidaceae - Oczarowate
Hedera helix L. Bluszcz pospolity Araliaceae - Araliowate
Hibiscus syriacus L. Hibiskus syryjski Malvaceae - Malwowate
Hippophae rhamnoides L. Rokitnik pospolity Elaeagnaceae - Oliwnikowate
Howea forsteriana Becc. Kencja, Howea Arecaceae - Arekowate
Hydrangea macrophylla Ser. Hortensja ogrodowa Hydrangeaceae - Hortensjowate
Hydrangea petiolaris Hortensja pnąca Hydrangeaceae - Hortensjowate

J

Juglans nigra Orzech czarny Juglandaceae - Orzechowate
Juglans regia L. Orzech włoski Juglandaceae - Orzechowate
Juniperus communis L. Jałowiec pospolity Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus horizontalis Moench. Jałowiec płożący Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' Jałowiec płożący 'Golden Carpet' Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus horizontalis 'Wiltoni' Jałowiec płożący 'Wiltoni' Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus sabina Jałowiec sabiński Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus squamata var. 'Meyeri' Jałowiec łuskowaty odmiana Meyera Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus x pfitzeriana Jałowiec Pfitzera Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star' Jałowiec Pfitzera 'Gold Star' Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' Jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea'Jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus procumbens Sieb. Jałowiec rozesłany Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus procumbens Sieb. 'Bonin Islands' Jałowiec rozesłany 'Bonin Islands'Cupressaceae - Cyprysowate
Juniperus virginiana Jałowiec wirginijski Cupressaceae - Cyprysowate

K

Kerria japonica Złotlin chiński Rosaceae - Różowate

L

Larix decidua Modrzew europejski Pinaceae - Sosnowate
Larix decidua var. polonica Modrzew europejski odmiana polska Pinaceae - Sosnowate
Larix kaempferi Modrzew japoński Pinaceae - Sosnowate
Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity Oleaceae - Oliwkowate
Liriodendron tulipifera Tulipanowiec amerykański Magnoliaceae - Magnoliowate

M

Malus x purpurea Jabłoń purpurowa Rosaceae - Różowate
Malus baccata Jabłoń jagodowa Rosaceae - Różowate
Magnolia kobus Magnolia japońska Magnoliaceae - Magnoliowate
Magnolia x soulangeana Magnolia Soulange'a Magnoliaceae - Magnoliowate
Magnolia stellata Magnolia gwiaździsta Magnoliaceae - Magnoliowate
Magnolia tripetala Magnolia paraslowata Magnoliaceae - Magnoliowate
Mahonia aquifolium Mahonia pospolita Berberidaceae - Berberysowate
Metasequoia glyptostroboidesHu & W.C. Cheng Metasekwoja chińska Cupressaceae - Cyprysowate

P

Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy Vitaceae - Winoroślowate
Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pięciolistkowy Vitaceae - Winoroślowate
Philadelphus coronarius L. Jaśminowiec wonny Hydrangeaceae - Hortensjowate
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Pęcherznica kalinolistna Rosaceae - Różowate
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' Rosaceae - Różowate
Physocarpus opulifolius 'Luteus' Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' Rosaceae - Różowate
Picea abies Świerk pospolity Pinaceae - Sosnowate
Picea glauca Świerk biały Pinaceae - Sosnowate
Picea glauca 'Conica' Świerk biały 'Conica' Pinaceae - Sosnowate
Picea glauca 'Conica Nana' Świerk biały 'Conica Nana' Pinaceae - Sosnowate
Picea glauca 'Laurin' Świerk biały 'Laurin' Pinaceae - Sosnowate
Picea omorika Świerk serbski Pinaceae - Sosnowate
Picea pungens Świerk kłujący Pinaceae - Sosnowate
Pieris japonica Pieris japoński Ericaceae - Wrzosowate
Pinus cembra Sosna limba Pinaceae - Sosnowate
Pinus mugo Turra Kosodrzewina Pinaceae - Sosnowate
Pinus mugo 'Hesse' Kosodrzewina 'Hesse' Pinaceae - Sosnowate
Pinus mugo 'Grune Welle' Pa' Kosodrzewina 'Grune Welle' Pa' Pinaceae - Sosnowate
Pinus nigra Sosna czarna Pinaceae - Sosnowate
Pinus ponderosa Sosna żółta Pinaceae - Sosnowate
Pinus sylvestris L. Sosna pospolita Pinaceae - Sosnowate
Pinus strobus Sosna wejmutka Pinaceae - Sosnowate
Pinus thunbergii 'Soyonara' Sosna Thunberga 'Soyonara' Pinaceae - Sosnowate
Platanus x hispanica var. 'Acerofilia' Platan klonolistny Platanaceae - Platanowate
Populus alba Topola biała Salicaceae - Wierzbowate
Populus x canadensis Topola kanadyjska Salicaceae - Wierzbowate
Populus nigra Topola czarna Salicaceae - Wierzbowate
Populus nigra var. 'Italica' Topola czarna odmiana włoska Salicaceae - Wierzbowate
Populus tremula Topola drżąca, osika Salicaceae - Wierzbowate
Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa, Ałycza Rosaceae - Różowate
Prunus cerasifera var. Pissardii Śliwa wiśniowa odmiana Pissarda Rosaceae - Różowate
Prunus laurocerasus Laurowiśnia wschodnia Rosaceae - Różowate
Prunus padus L. Czeremcha pospolita Rosaceae - Różowate
Prunus persica (L.) Batsch Brzoskwinia zwyczajna Rosaceae
Prunus triloba Migdałek trójklapowy Rosaceae - Różowate
Potentilla fruticosa Pięciornik krzewiasty Rosaceae - Różowate
Pseudotsuga menziessi Daglezja zielona Pinaceae - Sosnowate
Pseudotsuga menziessi var. glauca Daglezja zielona odmiana sina Pinaceae - Sosnowate
Pyracantha coccinea Ognik szkarłatny Rosaceae - Różowate
Pyrus pyraster Grusza pospolita Rosaceae - Różowate
Pyrus salicifolia Grusza wierzbolistna Rosaceae - Różowate

R

Rhamnus catarthicus L. Szakłak pospolity Rhamnaceae - Szakłakowate
Rhododendron catawbiense Rododendron katawbijski Ericaceae - Wrzosowate
Rhododendron japonicum Rododendron japoński Ericaceae - Wrzosowate
Rhododendron luteum Rododendron pontyjski Ericaceae - Wrzosowate
Rhododendron simsii Rododendron indyjski Ericaceae - Wrzosowate
Rhododendron smirnowii Rododendron Smirnowa Ericaceae - Wrzosowate
Rhus typhina L. Sumak octowiec Anacardiaceae - Nanerczowate
Ribes alpinum Porzeczka alpejska Grossulariaceae - Agrestowate
Ribes aureum Pursh Porzeczka złota Grossulariaceae - Agrestowate
Ribes warsewiczii Jancz. Porzeczka Warsewicza Grossulariaceae - Agrestowate
Robinia pseudoacacia L. Robinia akacjowa Fabaceae - Bobowate
Rosa canina Róża dzika Rosaceae - Różowate
Rosa multiflora Róża wielokwiatowa Rosaceae - Różowate
Rosa rugosa Róża pomarszczona Rosaceae - Różowate

S

Salix alba Wierzba biała Salicaceae - Wierzbowate
Salix caprea Wierzba iwa Salicaceae - Wierzbowate
Salix fragilis Wierzba krucha Salicaceae - Wierzbowate
Salix purpurea Wierzba purpurowa/wikliniarska Salicaceae - Wierzbowate
Salix x speulcralis var. 'Chrysocoma' Wierzba płacząca Salicaceae - Wierzbowate
Sambucus nigra Bez czarny Adoxaceae - Piżmaczkowate
Sambucus nigra 'Black Lace' Bez czarny 'Black Lace' Adoxaceae - Piżmaczkowate
Sambucus nigra 'Gerda' Bez czarny 'Gerda' Adoxaceae - Piżmaczkowate
Sambucus Racemosa Bez koralowy Adoxaceae - Piżmaczkowate
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Cytryniec chiński Schisandraceae - Cytryńcowate
Sorbus aria Jarząb mączny Rosaceae - Różowate
Sorbus aucuparia Jarząb pospolity Rosaceae - Różowate
Sorbus intermedia Jarząb szwedzki Rosaceae - Różowate
Spiraea x arguata Tawuła wczesna Rosaceae - Różowate
Spiraea japonica Tawuła japońska Rosaceae - Różowate
Spiraea x van Houttei Tawuła van Houte'a Rosaceae - Różowate
Syringa vulgaris L. Lilak pospolity Oleaceae - Oliwkowate
Symphoricarpus albus Śnieguliczka biała Adoxaceae - Piżmaczkowate

T

Tamarix tetranda Tamaryszek czteropręcikowy Tamaricaceae - Tamaryszkowate
Taxodium dystichum (L.) Rich. Cypryśnik błotny Taxodiaceae - Cypryśnikowate
Taxus baccata L. Cis pospolity Taxaceae - Cisowate
Taxus baccata 'Dovastoniana' Cis pospolity 'Dovastoniana' Taxaceae - Cisowate
Taxus cuspidata S. et Z. Cis japoński Taxaceae - Cisowate
Taxus x media Rehder Cis pośredni Taxaceae - Cisowate
Taxus x media 'Tymon' Cis pośredni 'Tymon' Taxaceae - Cisowate
Thuja plicata Donn ex D. Don Żywotnik olbrzymi Cupressaceae - Cyprysowate
Thuja occidentalis L. Żywotnik zachodni Cupressaceae - Cyprysowate
Thuja occidentalis 'Brabant' Żywotnik zachodni 'Brabant' Cupressaceae - Cyprysowate
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' Żywotnik zachodni 'Golden Smaragd' Cupressaceae - Cyprysowate
Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 'Smaragd' Cupressaceae - Cyprysowate
Thuja orientalis L. Żywotnik wschodni Cupressaceae - Cyprysowate
Tilia americana Lipa amerykańska Tiliaceae - Lipowate
Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna Tiliaceae - Lipowate
Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Tiliaceae - Lipowate
Tilia tomentosa Lipa srebrzysta Tiliaceae - Lipowate
Tsuga candensis Choina kanadyjska Pinaceae - Sosnowate

U

Ulmus glabra Wiąz szypułkowy Ulmaceae - Wiązowate
Ulmus laevis Wiąz górski Ulmaceae - Wiązowate

W

Weigela florida (Bunge) A. DC. Krzewuszka cudowna Caprifoliaceae - Przewiertniowate
Wisteria floribunda Wisteria kwiecista Fabaceae - Bobowate
Wisteria sinensis (Sims) Sweet Wisteria chińska Fabaceae - Bobowate

V

Viburnum lantana L. Kalina hordowina Adoxaceae - Piżmaczkowate
Viburnum opulus L. Kalina koralowa Adoxaceae - Piżmaczkowate
Vinca major 'Variegata' Barwinek większy 'Variegata' Apocynaceae - Toinowate
Vinca minor Barwinek pospolity Apocynaceae - Toinowate
Vinca minor 'Argenteovariegata' Barwinek pospolity 'Argenteovariegata' Apocynaceae - Toinowate
Vinca minor 'Variegata' Barwinek pospolity 'Variegata' Apocynaceae - Toinowate

Q

Quercus robur L. Dąb szypułkowy Fagaceae - Bukowate
Quercus rubra Dąb czerwony Fagaceae - Bukowate
Quercus petrea Dąb bezszypułkowy Fagaceae - Bukowate
Źródło:
  1. Bugała W. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.
Menu :