Botanika

Nauka o roślinach, w której skład wchodzi szereg wyspecjalizowanych działów: np. systematyka (taksonomia), morfologia, anatomia, fizjologia, embriologia, fitogeografia, fitosocjologia, ekologia itd.

Formy ekologiczne roślin
Charakterystyka rodzin roślin:

Różowate - Rosaceae

Menu :