Współczynnik zmienności (V)

Współczynnik zmienności V oblicza się na podstawie wzoru:

wspolczynnik zmiennosci V

Gdzie:

sigma - wskaźnik zmienności

x z kreseczką - średnia arytmetyczna, różna od zero

gwiazdka - symbol mnożenia

Współczynnik zmienności (V) wyraża się w % i służy do porównania cech wyrażonych w różnych miarach (długość, masa itd.). Współczynnik zmienności stosuje się do porównania różnych populacji lub różnych cech w obrębie tej samej populacji, które mogą być wyrażone w różnych jednostkach (lub tych samych) i przez co mogą być nieporównywalne ze względu na różną skalę.


Wróć do Botanika

Kolejny wpis: Wskaźnik zmienności sigma

Menu :