internetowyogrod.eu - Regulamin korzystania z wortalu

Celem wortalu internetowyogrod.eu jest dostarczanie rzetelnych informacji na tematy związane z ogrodnictwem.


Definicje:

 1. Wortal - strona internetowa www.internetowyogrod.eu - jako subdomena ddns.net, wraz z wszystkimi zawartymi w niej podstronami.
 2. Twórca - osoba, która była lub jest inicjatorem pomysłu wortalu. Twórca może być właścicielem, administratorem, moderatorem lub użytkownikiem wortalu.
 3. Właściciel - osoba posiadająca prawo do rozporządzania daną wartością wortalu bez wiedzy innych osób.
 4. Administrator - osoba mająca uprawnienia do zmiany treści stron wortalu, a także do modyfikacji związanych z ustawieniami strony.
 5. Moderator - osoba mająca uprawnienia tylko do zmiany treści strony.
 6. Użytkownik - osoba przeglądająca treść wortalu w dowolny sposób.
 7. Kopiowanie - czynność polegająca na powielaniu informacji w sposób niezmieniony.
 8. Przetwarzanie informacji - czynność polegająca na powielaniu informacji w sposób zmieniony.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin.
 10. Zdjęcie - plik o rozszerzeniu graficznym: .jpg, .gif, .png itd.

Postanowienia ogólne:

 1. Korzystanie z wortalu jest równoznaczne z akceptacją poniższych punktów (warunków).
 2. Właściciele i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu wortalu, w dowolnym momencie.
 3. Właściciele, Twórcy i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści artykułów umieszczonych na wortalu.
 4. Właściciele, Twórcy i Administratorzy nie odpowiadają za treść powieloną, w jakikolwiek sposób, w innych mediach, np. mirrorze stron.
 5. Właściciele, Twórcy i Administratorzy nie odpowiadają za przetwarzanie i przechowywanie danych przez usługi osób trzecich, np. usługi Google; analytics, google search console, adsense.
 6. Twórcy i moderatorzy oraz właściciel wortalu internetowyogrod.eu nie odpowiadają za straty i szkody poniesione w wyniku stosowania informacji zawartych w całym wortalu internetowyogrod.eu, wraz z podstrnami - Przykładowo: Podczas przetwarzania treści na wortalu mogą pojawić się błędy słowne lub liczbowe, które mogą w doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu (patrz-> rośliny lecznicze) i strat finansowych w wyniku złej uprawy roślin. Należy podchodzić z dystansem do treści zawartej w wortalu, aby ustrzec się przed tymi niekorzystnymi zdarzeniami, a działania omawiać ze specjalistami z poszczególnych dziedzin.
 7. Korzystanie (przeglądanie treści) z wortalu jest dobrowolne i nieodpłatne z wyłączeniem stron, na których treść jest udostępniana za opłatą.
 8. Treść wortalu bardzo często pochodzi ze źródeł i należy do ich twórców. Skopiowana treść z wortalu musi mieć podane źródło. Dozwolone jest wykorzystanie utworów w drodze dozwolonego cytowania. Podstawa prawna: Art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz. 666- j.t. z późn. zm.).
 9. Kopiowanie zdjęć z wortalu i używanie ich do własnych celów bez zgody ich właścicieli, a tym bardziej bez podania źródła jest zabronione. Wykupienie dożywotniej licencji na jedno zdjęcie kosztuje dwa złote. Zebrane pieniądze posłużą do opłacenia nazwy domeny, a także do rozwoju wortalu. Aby wykupić zdjęcie należy kontaktować się poprzez mail: internetogrodyMAŁPAgmail.com, więcej informacji uzyskasz w zakładce "kontakt" w menu. Zazwyczaj zdjęcia dostępne są w większej rozdzielczości oraz jakości, z różnych pozycji i bez obróbki graficznej.

  6.a. Z wyłączeniem stron na których autor podał, że materiały są upublicznione i można dowolnie z nich korzystać (kopiować, zmieniać, używać komercyjnie).

  6.b. Studenci oraz pracownicy (obecni) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mogą korzystać ze wszystkich materiałów dostępnych na wortalu (kopiować, przetwarzać, udostępniać itd.) bez wiedzy autora lub właściciela wortalu, w obrębie ograniczonego zbioru osób trzecich. Właściciel wortalu prosi, aby zamieszczone materiały w serwisie wykorzystywać rozsądnie, tzn. z poszanowaniem pracy twórców i podaniem skąd dana informacja lub materiał pochodzi.

 10. Nazwy leków, mieszanek, suplementów, preparatów, środków ochrony roślin itd., itp. są zastrzeżone przez ich producentów. Na wortalu internetowyogrod.eu pełnią tylko funkcję informacyjną.
 11. Autorzy materiałów oraz właściciel wortalu nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za uszkodzenia sprzętu spowodowane przeglądaniem strony lub działaniem sił wyższych.
 12. W komentarzach na wortalu internetowyogrod.eu nie można nikomu grozić, używać słów uważanych powszechnie za obraźliwe i niestosowane, wygłaszać skrajne poglądy na temat pochodzenia, religii i przynależności politycznej. W komentarzach nie jest dozwolona reklama bezpośrednia. Komentując wpis wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z tożsamością w internecie. Nikt w komentarzach nie może stosować mowy nienawiści w stosunku do innych osób. Mowa nienawiści nie prowadzi do konstruktywnej dyskusji i wprowadza negatywne nastawienie. W wyjątkowych sytuacjach mowa nienawiści, groźby itd. będzie zgłaszana do organów zajmujących się bezpieczeństwem przestrzeni publicznej, w tym wirtualnej. Każdy wpis ma rejestrację protokołu ip oraz geolokalizację.
  W komentarzach można zamieszczać linki do stron z produktami, usługami, itd., które pasują tematyką do strony, na której znajduje się komentarz, aczkolwiek należy uczynić to w sposób subtelny, tak aby czytelnik nie uznał wpisu za spam i natrętną reklamę - przykład dobrego wpisu z ukrytą reklamą (Ja miałem przędziorki na siewkach cytryny i zastosowałem preparat panonychustrux i bardzo go polecam, można go nabyć nas stronie panonychustrux.pl)
 13. Dane użytkowników: ip, wyszukiwanie stron i artykułów, ilość pobieranych danych, treść komentarzy, przechowywane i przetwarzane są przez dwa lata. Dane te, służą do rozwoju serwisu, nie są udostępniane nikomu, oprócz osób zarządzających wortalem. Na prośbę wnioskującego, dane te mogą zostać usunięte.
 14. Dane wrażliwe: adres e-mail, numery telefonu, hasła, nazwisko, itd. nie są przetwarzane przez wortal internetowyogrod.eu. W razie pojawienia się danych wrażliwych (publikacja informacji w komentarzach), dane będą usuwane najszybciej, jak to jest możliwe.
 15. RODO: Właściciele, Twórcy i Administratorzy, a także serwis hostingujący wortal internetowyogrod.eu nie przetwarza, ani nie przechowuje, danych związanych z:
  dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
  dane ujawniające poglądy polityczne,
  dane ujawniające przekonania religijne lub światopoglądowe,
  dane ujawniające przynależność do związków zawodowych,
  dane genetyczne,
  dane biometryczne (wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
  dane dotyczące zdrowia,
  dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej
Menu :