Warzywnictwo

Dział ogrodnictwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z produkcją roślin zielnych, których części są jadalne, bez uprzedniego przerobu. Warzywnictwo zawiera zagadnienia dotyczace produkcji warzyw w gruncie, pod osłonami i pomnażanie materiału siewnego lub sadzonkowego.

Przydatne informacje

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp.z o.o.

www.ekolistek.pl Platforma umożliwiająca wyszukiwanie producentów ekologicznej żywności

Menu :