Regionalne nazwy ziemniaka

Ziemniak pokrojony

Ziemniak

Wstęp

Ziemniak to roślina, która wchodzi w skład wielu pysznych potraw i zajmuje bardzo ważne miejsce w diecie ludzi. Przez blisko dwieście lat w Polsce konsumenci wypracowali różne, dziwne nazwy tej rośliny.

Podczas rozmowy z naszymi znajomymi z różnych rejonów Polski trafiamy na kulinarny temat, to często pojawiają się nieporozumienia w nazewnictwie ziemniaka i są zazwyczaj pozytywnym zaskoczeniem dla obu stron. Każdy z nas słyszał chociaż dwie lub trzy inne nazwy ziemniaka, takie jak pyry, kartofle, czy bulwy, ale nie każdy wie, że różnych nazw jest aż tyle. W słowniku języka polskiego autorstwa J. Karłowicza, z lat 1900-1927, wymienionych jest ponad 130 ludowych i prowincjonalnych nazw ziemniaka oraz nazw odmian [2].

O to niektóre z nazw ziemniaków: [zbiorcze 1,2]

amerykany bulwa hardyburki krompele persaki świętojunki
ameryki bulwy podługowate hertofla królaki perzaki nuchle
arciak bundz hruszki kulaski podbuczki tartofle
arciok burki jabcyska łaciaki pośpiechy tofle
arczak buroczki jabka makudry psianka trufla
bałabaje buryszki jabłko mandyburki psinki tufle
bałabajka brambor jabłko ziemne marmolaki pszanka tywki
bałaban bylwa jakubki maramony pszonka urany
bałaboje bytonie jakbki marmurki pyraki warsiawiaki
bałabony cebulki jameryki marykany pyrki ziąmiak
bałabun charony janki marysie pyry ziemiak
bałabuny chartofle janwki maślaki pyrzaki ziemlak
bambery cisy jarczak mazurki pyrzoki ziemniak
bambry dabery jarczok modraki rachany zimiok
bambury dobery ichy modrzaki rachuny zimne jabłko
bandurki dudnice kamizelki morągiele rapy
bandz felki karaczały morawiaki ruśniaki
bandze francuzy karbóweczki mordaki rozkole
barabole frejki karbówki mordzaki rozkule
barabule funtówki karcioch moręgi rożki
berlina gajdaki karciof moskale rożkule
berlinka gajdy karciok murcki różanki
bielasy galicyjak karczochy murdzaki rzepa
bieluchy gałdaki karczof murdzaty rzepeczka
bliźnice gałuchy karczofel myszki rzewniaki
bochner garagole kartofel nuchle sasy
boryszki glicery kartofla oczka sinodołki
borzyszki glinki knole olendry siwki
buchnal głowczak kobzale pantówki skibiaki
buchner gordzole kobzolki partówki snoflaki
bula grabówki kobzole parzochy sulki
bulba grule kobzalicki pątak sutki
bulbega gruszki kokoszki pentówki sztajfarki
buleczka gulba kołtuny pętówki szwaby
bulewka hameryki krakowiaki perki szwabki
bulka harcak krakusy pery świętojanki

Teraz każdy z was będzie mógł zrozumieć co wasz rozmówca ma na myśli :).

Źródło:
  1. Artykuł: Ziemniak nasz powszedni, Andrzej Kozioł, Dziennik Polski, 12.10.2012
  2. 2001. Ludowe nazwy ziemniaków i ich odmian. Uniwersytet Wrocławski. Protokół dostępu: (dostęp )
Menu :