Sadownictwo

Definicja: Sadownictwo to obszerny dział ogrodnictwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z produkcją jadalnych owoców powstałych z rozwoju kwiatów drzew, krzewów i bylin (truskawka). Sadownictwo jest gałęzią polskiej gospodarki, w której pracuje około 100 tysięcy osób. Nauka sadownicza zaczęła rozwijać się w XVIII w.

Grusza:

Choroby gruszy.

Pomologia:
Hodowla roślin sadowniczych:
Szkółkarstwo sadownicze:

Podkładka

Agrotechnika sadownicza:

Termin sadzenia drzewek

Przechowalnictwo:
Menu :