Cięcie malin

Kategoria: Sadownictwo

Cięcie malin wykonujemy po to, aby zapobiec chorobom i poprawić jakość plonu. Termin oraz sposób cięcia zależy od odmiany maliny. Zabieg ten przeprowadzamy zazwyczaj w dni pogodne i suche.

Malinę sadzi się jesienią lub wiosną, jednak pierwsze cięcie, u wszystkich odmian, wykonuje się dopiero na wiosnę, 2-3cm nad gruntem. Ścięcie pędów powoduje lepsze przyjęcie się rośliny, a także wybicie licznych nowych pędów. Później cięcie zależy od odmiany maliny

Odmiany jednoroczne (odmiany powtarzające) - to odmiany, które owocują na pędach tegorocznych. Po owocowaniu można ściąć wszystkie pędy tuż nad ziemią jesienią lub wczesną wiosną lub przyciąć tylko uschnięte wierzchołki (rzadziej praktykowane). W tej grupie malin znajdują się głównie odmiany, których nazwa zaczyna się od litery "P"; Polana, Polka, Poranna Rosa, Pokusa itd. Pierwsze pędy jednoroczne owocują jesienią lub późnym latem, jeżeli zetniemy tylko ich wierzchołki i zostawimy podstawy pędów na następny rok, to z tych pędów wyrosną nowe pędy, które będą wcześniej owocować (lipiec), dodatkowo wyrosną pędy jednoroczne (odrosty) które będą owocować później (sierpień). Taki sposób uprawy może dać dwa plony na rok, jednak wcześniejszy plon jest niższy. Rezygnuje się z zostawiania podstaw pędów na następny rok, ponieważ wcześniejszy plon jest niski i gorszej jakości, więcej pracy trzeba poświęcić na cięcie pędów, a także zdrowotność malin jest niższa. Pędy tych odmian są krótsze i sztywniejsze niż u odmian tradycyjnych, dlatego nie wymagają podpór w pierwszym roku prowadzenia plantacji.

Odmiany owocujące na pędach dwuletnich (odmiany dwuletnie, tradycyjne, owocujące w czerwcu i lipcu) - w przypadku tych odmian wycinamy pędy dwuletnie po wydaniu owoców, które uschły, i nadmiar nowych młodych pędów. Młode jednoroczne pędy, które wyrosły w maju, zazwyczaj zostawiamy (nie wycinamy). Odmiany te prowadzi się przy podporach, w formie szpaleru pojedynczego lub podwójnego. Najczęściej maliny tradycyjne prowadzi się w pojedynczym wysokim szpalerze.

Niewycięte pędy mogą być źródłem infekcji dla pędów, które wyrosną w następnym roku. W przypadku odmian owocujących na pędach tegorocznych, u których można wyciąć wszystkie pędy po owocowaniu, ryzyko infekcji nowych pędów jest znacznie mniejsze.

Cięcie nadmiernej ilości pędów, poprawia doświetlenie i zdrowotność malin (obieg powietrza). Należy wycinać uszkodzone i zainfekowane pędy w czasie wegetacji roślin.

Wycięte pędy zbiera się w wyznaczone miejsce i pali.

Jak rozpoznać pędy, które należy wyciąć?

Niezależnie od odmiany maliny, na pędach, które owocowały, pozostają uschnięte szypułki. Pędy z uschniętymi szypułkami możemy, bez obaw, wyciąć kilka lub kilkanaście cm nad nad gruntem, w zależności od sposobu uprawy (niskie cięcie - większa ilość odrostów).

Zdjęcia:

Pędy maliny cięcie Wybijające pędy maliny

Pędy owoconośne maliny, które należy odciąć

sekatorem na jesień lub wiosnę

Wybijające nowe pędy maliny na wiosnę (III)

Artykuły powiązane:
Malina właściwa Rubus idaeus L.
Źródło:
  1. Cięcie krzewów owocowych, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 2008.
Menu :