Kwiaciarstwo i Rośliny Ozdobne

W ogrodnictwie wyróżnia się znaczną grupę roślin o walorach dekoracyjnych, do której zalicza się drzewa, krzewy, byliny, rośliny uprawiane w różny sposób (w gruncie, w szklarni, w pojemnikach itd.). W tym dziale ogrodnictwa omówiona będzie produkcja roślin ozdobnych, uprawianych w gruncie, pojemnikach, na kwiat i zieleń ciętą, a także ich dalsza uprawa i pielęgnacja.

Rośliny ozdobne
Rośliny ozdobne w sztuce

Poezja

Wybrane artykuły o roślinach ozdobnych

Rośliny, które oczyszczają powietrze

Łąka kwietna

Róże

Odmiany róż

Trawnik / Trawy ozdobne:

Typy mieszanek traw


Drzewa i krzewy ozdobne zostały ujęte w dziale szkółkarstwo ozdobne

Menu :