Łąka kwietna

Łąki wyróżniają się zwykle wielogatunkową strukturą, często na naturalnych łąkach spotkać można gatunki chronione i rzadkie. Przede wszystkim zaś łąka wpływa na bioróżnorodność regionu. W dzisiejszych czasach obserwuje się zanikanie łąk, czy to w wyniku działalności człowieka, czy w wyniku naturalnego zalesiania łąk. Ważnym więc staje się zakładanie łąki kwietnej w ogrodzie, ze względu na to, że może to sprzyjać utrzymywaniu bioróżnorodności, a także z potrzeby estetycznej i posiadania w swoim ogrodzie elementu naturalnego krajobrazu. Łąka z kwitnącymi roślinami czaruje swoją wielobarwnością i zmieniającym się zabarwieniem w zależności od pór roku. Posiadanie łąki może być też wygodne - nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, jak koszenia czy częstego podlewania, jak to jest w przypadku tradycyjnych trawników.


Przed założeniem łąki należy uwzględnić następujące czynniki:

 1. Miejsce założenia, powierzchnię, kształt, sąsiadujące kwatery
 2. Światło
 3. Zawartość wapnia w glebie
 4. Wilgotność, temperaturę powietrza
 5. Rodzaj i przepuszczalność gleby oraz jej przygotowanie do uprawy
 6. Dobór odpowiedniej mieszanki traw i ziół, odpowiednią ilość wysianych nasion
 7. Trwałość łąki – czy ma być wieloletnia, czy krótkotrwała
 8. Sposób użytkowania (czy kosić i jak często)
 9. Możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 10. Cechy morfologiczne i biologię wybranych gatunków roślin do zasiewu

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

W celu uzyskania wielobarwnej łąki, należy zmniejszyć udział nasion traw na korzyść roślin motylkowych i innych. W mieszankach dostępnych na rynku np. „Kwietna murawa”, „Chwasty Polne”, „Polska Łąka Kwietna” znajdują się mniej więcej następujące gatunki: wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.), kostrzewa czerwona (Festuca rubra L. s. s.), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L. ), życica trwała (Lolium perenne L.), mietlica pospolita (Agrostis tenis L.), koniczyna biała (Trifolium repens L.), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense Huds.), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.), lucerna nerkowata (Medicago lupulina L.), wyka ptasia (Viccia cracca L.). Na założonej łące szybko mogą pojawić się nowe gatunki roślin, m.in. mniszek pospolity, kuklik zwisły, firletka poszarpana, rzeżucha łąkowa, babka lancetowata, jaskier ostry, stokrotka pospolita, pięciornik rozłogowy, marchew zwyczajna, brodawnik jesienny, krwawnik pospolity. Do kwiatów niedługo przylecą motyle, trzmiele, pszczoły, chrząszcze i bzygowate. Aby udało się stworzyć wymarzoną łąkę, podłoże musi być odpowiednio odchwaszczone i dobrze przygotowane. W pierwszym roku łąkę warto skosić raz lub dwa razy i co nieco podlać. W następnych latach, można kosić raz w celu zapobieżenia ekspansji młodych drzew i krzewów na łąkę, a podlewania można zaniechać. Jesienią łąka musi być skoszona, a rośliny powinny pozostać na grządce, dzięki temu nasiona będą mogły się wysiać i wyrosnąć w kolejnym roku. Taka łąka sprzyja także regeneracji psychicznej, a trawy jonizując powietrze ujemnie, wpływają korzystnie na zdrowie człowieka.


Łukasz Łuczaj Łąka kwietna

Łukasz Łuczaj

W łąkach kwietnych specjalizuje się dr. Łukasz Łuczaj, który gorąco zachęca wszystkich do tworzenia tych ciekawych ekosystemów.

Źródło:
 1. 2013. Przewodnik po lokalnej tradycji ogrodniczo-sadowniczej Puszczy Drawskiej. Ekomuzeum Rzeki Drawy, Drawno.

Logo internetowy ogród
Menu :