Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnych


I. Wybór terenu pod uprawę roślin gruntowych

II. Gleba i ziemie pomocnicze

III. Nawożenie roślin ozdobnych

IV. Naczynia do uprawy roślin ozdobnych

V. Rozmnażanie roślin ozdobnych

VI. Pielęgnowanie gleby i roślin ozdobnych

Źródło:
  1. Kiljańska I. (Red.) 1971. Kwiaciarstwo. PWRiL, Warszawa.
Menu :