Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnych

I. Wybór terenu pod uprawę roślin gruntowych

Lokalizacja gospodarstwa

-Zazwyczaj uprawy roślin ozdobnych prowadzi się pod szkłem, czyli możemy w pewnym stopniu modyfikować warunki klimatyczne uprawy (prawie niezależna uprawa).

-Miejsce uprawy powinno być blisko rynku zbytu np. aglomeracje miast, miasteczek, ponieważ rośliny ozdobne są mało odporne na transport.

-Najlepiej wybrać miejsce o dobrym dostępie do wody, tanich surowców energetycznych (węgiel, koks), małym skażeniu środowiska itd.

-Powinniśmy mieć dobry dostęp do sklepów z asortymentem ogrodniczym (narzędzia, nawozy, środki ochrony roślin).

Ukształtowanie terenu

-Najbardziej polecane są tereny płaskie z lekkim skłonem najlepiej ku zachodowi. Kąt nachylenia terenu nie powinien przekraczać 5 stopni.

-Należy unikać dolin, ponieważ tworzą się w nich zastoiska mrozowe oraz jest niższa temperatura.

Osłony od wiatru

-Powinniśmy zaopatrzyć się w osłony od wiatru szczególnie od strony północy oraz północnego zachodu i północnego zachodu. Zalecane są osłony od wschodu, ponieważ wiosną zawsze wieje suchy wiatr z tej strony. Jako osłony poleca się żywopłoty np. tuje, głóg lub drzewa np. topole, świerki, modrzewie, jednak po jakimś czasie trzeba będzie je przyciąć, aby nie zacieniały innych roślin.

Gleba/Naturalne Podłoże

-Naturalne podłoże ma znaczenie tylko przy uprawie kwiatów gruntowych. W dzisiejszych czasach przy bardzo dużej intensyfikacji produkcji naturalne podłoże odgrywa coraz mniejszą rolę. Aby produkcja była wydajna poleca się stosowanie specjalnie przygotowanych podłoży dla każdego rodzaju roślin.

-Podłoże musi charakteryzować się żyznością, dobrą przepuszczalnością, małą toksycznością, zasobnością w składniki pokarmowe i małym zasoleniem

1. Gleby piaszczyste

Są przepuszczalne, przewiewne i ciepłe. Ze względu na niską zawartość próchnicy mają mało składników pokarmowych. Wymagają częstego podlewania i nawożenia w stosunku do innych rodzajów gleb. Nadają się pod uprawę roślin mało wrażliwych na brak wody np. juka, ozdobne trawy.

2. Piaski gliniaste

Są lepsze od gleb typowo piaszczystych. Posiadają więcej próchnicy przez mogą zachować więcej składników pokarmowych oraz wody. Są dość ciepłe, więc nadają się pod uprawę wcześnie kwitnących ozdobnych roślin gruntowych.

3. Gleby gliniaste

Są zasobne i żyzne lecz wolniej się nagrzewają i są zbyt zwięzłe przez co musimy użyć więcej nawozów organicznych. Słaba przewiewność i słabą przepuszczalność musimy zmodyfikować poprzez różne zabiegi uprawowe np. podorywka, orka itd. Bywają kwaśne, więc należy je wapnować (max. 1,5 T/ha). Nadają się pod uprawę roślin późno kwitnących i róż gruntowych.

4. Lessy

Bardzo dobrze nadają się do produkcji kwiaciarskiej. Są przepuszczalne, przewiewne, żyzne oraz łatwe do uprawy mechanicznej. Łatwo ulegają wymywaniu, więc trzeba je uprawiać w poprzek spadku terenu.

Kwiaty podobnie jak warzywa mają dość duże wymagania glebowe, wodne oraz pochłaniają dużo pracy ludzkiej. Zazwyczaj uprawa roślin ozdobnych umiejscowiona jest w takich miastach jak Olkusz, Ożarów, Pruszków, Sochaczew, Grójec, Kalisz, Wrocław, Chełm, Lublin. Gdy chodzi o produkcję roślin w gruncie szklarni, a więc róż, goździków na kwiaty cięte: pod te rośliny najbardziej nadają się gleby gliniasto-piaszczyste, przepuszczalne i żyzne.

Zaopatrzenie w wodę

Opady atmosferyczne w Polsce są nie wystarczające przy uprawie kwiatów gruntowych. Niedobór wody szczególnie naraża rośliny na glebach piaszczystych i lekkich. Dlatego też przy produkcji kwiatowej należy zwrócić uwagę na możliwość pobierania wód podskórnych lub gruntowych. Podłączenie do miejskiej instalacji wodociągowej nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku uprawy azalii, która nie toleruje zbyt dużego stężenia chloru i wapna

Menu :