Nazwa choroby: Kędzierzawość liści brzoskwini

Angielska nazwa choroby: peach leaf curl

Patogen: Grzyb Taphrina deformans

Opis choroby

Kędzierzawość liści brzoskwini Taphrina deformans

Objawy choroby:

Wybrzuszenia na blaszce liściowej brzoskwini

Grzyb Taphrina deformans [2] lub Taphrina pruni [5] powoduje wybrzuszenia (zabarwione na czerwono) i skręcanie się liści brzoskwini, a także poraża młode pędy, które nabierają nietypowego wyglądu i obumierają [2]. Na dolnej stronie porażonych blaszek liściowych pojawia się białawy nalot, który spowodowany jest obecnością worków wypełnionych zarodnikami. Grzyb egzystuje wewnątrz porażonych tkanek [4]. Konsekwencją porażenia przez patogen jest osłabiony wzrost drzewka, z powodu zmniejszonej powierzchni asymilacyjnej liści, i obniżony plon (owoce zmieniają barwę na zielono-żółtą i opadają z porażonych pędów, w lecie) [2,4]. Choroba uwidacznia się po kwitnieniu, na wiosnę (V-VI) [2,3]. Kędzierzawość liści brzoskwini na terenie Polski występuje dość pospolicie [5].

Zarodniki konidialne grzyba zimują na pędach i łuskach pędów [5].

Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna, deszczowa pogoda z niskimi temperaturami [5].

Ochrona/ Leczenie / Zapobieganie

Środki dopuszczone w uprawach ekologicznych:

  1. Miedzian Extra 350 SC - stosować stężenie 1 % ( 1 litr środka na 100 litrów wody), na 1 ha potrzeba 700 litrów roztworu
  2. Miedzian 50 WG - 9-15 kg/ha
  3. Miedzian 50 WP - 9-15 kg/ha
  4. Cuproflow 375 SC - stosować stężenie 1%

Podane wyżej środki należy stosować na wiosnę, po kwitnieniu (uważamy na oblot pszczół) lub jesienią [5].

Zaleca się także zbieranie opadniętych chorych liści i owoców i ich spalenie.


Historyczne zabiegi ochrony

Prof. Pieniążek (1968) pisał, że dawniej stosowano opryskiwanie w zimie 12% cieczą siarkowo-wapienną. Prof Pieniążek (1968) pisał również, że w walce z tą chorobą może pomóc wycinanie i niszczenie porażonych pędów i liści [4].


Inne problemy w uprawie

Zaraz po porażeniu (widocznym skręcaniu się liści) przez patogen pojawia się mszyca, która atakuje najmłodsze, soczyste, wierzchołki pędów. Objawy żerowania mszycy to: zwijanie się liści do wewnątrz, deformacja, zmiana barwy liści z zielonej na żółto-czerwoną [3].

Zdjęcia:

Kędzierzawość liści brzoskwini Taphrina deformans

Objawy choroby:

Wybrzuszenia na blaszce

liściowej brzoskwini

Kędzierzawość liści brzoskwini Taphrina deformans

Objawy choroby:

Wybrzuszenia na blaszce

liściowej brzoskwini

Artykuły powiązane

owoc brzoskwiniBrzoskwinia zwyczajna Prunus persica (L.) Batsch - roślina uprawiana ze względu na smaczne, soczyste owoce
Źródło:
  1. Sosnowska D. (dyr.). 2014. Zalecenia ochrony roślin na lata 2014/2015. IOR-PIB, Poznań.
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Taphrina_deformans
  3. Doświadczenia i obserwacje własne: Aleksander Skrzyński
  4. . Sadownictwo. PWN, Warszawa: 455, 456.
  5. . Sadownictwo. Hortpress, Warszawa.
Menu :