Sad (sadownictwo)

Kategoria: Ogrodnictwo > Sadownictwo

Definicja:

Obszar ziemi rolniczej, na której uprawiane są rośliny sadownicze, to znaczy rośliny trwałe (wieloletnie) wydające jadalne owoce.

Definicja (GUS) [1]:

"Powierzchnia sadów to plantacje drzew, krzewów owocowych i upraw jagodowych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (łącznie z plantacjami leszczyny, malin, winorośli) rosnące w zwartym nasadzeniu, a także szkółki drzew i krzewów owocowych, jeżeli ich łączna powierzchnia nie jest mniejsza niż 0,10 ha. Do sadów nie zalicza się powierzchni uprawy truskawek i poziomek."

Źródło:
  1. Łączyński A. (Kier.) 2011. Użytkowanie Gruntów Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa. Protokół dostępu: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_psr2010_raport_uzytkowanie_gruntow.pdf (dostęp 22.3.2015)
Menu :