Podkładka (sadownictwo)

Kategoria: Ogrodnictwo > Sadownictwo, Szkółkarstwo

Definicja:

Podkładka jest to ukorzeniona roślina, na której okulizuje się lub szczepi odmianę szlachetną innej rośliny.

Używane jest także określenie podkładki jako jednego z komponentów rośliny uszlachetnionej.

Drzewko szlachetne schemat

Schemat uszlachetnionego drzewka

podkładka jest jednym z komponentów

Podział:

Podkładki dzielimy na dwie grupy według sposobu rozmnażania:

a. podkładki wegetatywne - otrzymywane poprzez rozmnażanie wegetatywne rośliny macierzystej. Prościej mówiąc jest to ukorzeniania część rośliny matecznej. Podkładki wegetatywne posiadają identyczne cechy jak roślina mateczna ('klonowanie'), jeżeli podczas powielania nie wystąpiła mutacja.

b. podkładki generatywne - otrzymywane poprzez rozmnażanie generatywne czyli siew nasion. Podkładki te nie posiadają w 100% powielonych cech roślin matecznych.

Podział ze względu na oddziaływanie na siłę wzrostu drzewka:

a.super karłowa

b.karłowa

c.półkarłowa

d.silnie rosnąca

Wymagania:

Aby wyprodukować daną ilość owoców o dobrej jakości i żeby zapewnić ten plon przez dłuższy czas, drzewka muszą spełniać normy, a także muszą być wolne patogenów (wirusów). Dlatego sady z których pobierane są nasiona muszą być stale kontrolowane, w przeciwnym wypadku możemy doprowadzić do rozprzestrzenienia się chorób i tym samym do ogromnych strat finansowych. Sady są przeważnie inwestycją wieloletnią (nielicząc truskawek) i nakłady związane z jego założeniem są znaczne. Nawet jedna chora roślina może przyczynić się do zlikwidowania sadu, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Dlatego dbanie o jakość i zdrowotność tych roślin ma pierwszorzędne znaczenie.

Pożądane cechy u podkładek:

  Dobre zrastanie się z innymi komponentami (roślinami)

  Przewidywalna lub w miarę wyrównana modyfikacja wzrostu dodanych kompononentów

  Odporność na mróz (w klimacie umiarkowanym)

  Odporność lub tolerancja na choroby i szkodniki

  Silny i wytrzymały system korzeniowy dobrze kotwiczący roślinę w glebie. Roślina nie jest przewracana przez wiatry oraz nie trzeba stosować podpór.

  Rozwinięty system korzeniowy, który dobrze pobiera wodę oraz składniki pokarmowe.

  Łatwe rozmnażanie lub wysoka wydajność w mateczniku

  Małe wymagania związane z uprawą i pielęgnacją

  Przystosowanie do różnych rodzajów gleb

  Przyspieszenie okresu owocowania oraz poprawienie jakości i ilości plonu

  Niski stopień odbijania dzikich pędów z podkładki

Znaczenie podkładek dla sadownictwa:

Dzięki podkładkom drzewka owocowe wchodzą wcześniej w okres owocowania oraz plon jest większy i lepszej jakości, drzewka są odporniejsze na warunki klimatyczne, a także na choroby i szkodniki. Podkładki karłowe wpłynęły na rozwój sadów intensywnych, które charakteryzują się dużym zagęszczeniem drzew na danej powierzchni. Niskie drzewka ułatwiają zbiór i zabiegi pielęgnacyjne.

Zdjęcia:

widoczne miejsce łączenia komponentów na starym drzewie

widoczne miejsce łączenia komponentów

na starym drzewie w sadzie

Menu :