Krótkopęd, krótkopędy (Sadownictwo)

Kategoria: Ogrodnictwo > Sadownictwo

Definicja:

Krótkopędy są to pędy o długości do 20 cm [2] i mają bardzo małe przyrosty roczne, nieprzekraczające kilku milimetrów. Krótkopędy są zazwyczaj pędami owocującymi [1]. U jabłoni i gruszy krótkopędy pełnią ważną rolę, ponieważ są zakończone lub znajdują się na nich pąki kwiatowe [1], choć na długopędach u jabłoni też mogą występować kwiaty [2]. Pędy mogą zmieniać swoje przeznacznie: z krótkopędów mogą wybić długopędy, a z długopędów krótkopędy. Ilość i rodzaj pędów może zależeć od odmiany drzewka [1].

Typy krótkopędów u jabłoni:

-Sęczek - wieloletni pęd [1,2], nierozgałęziony, silnie zredukowany, z widocznymi bliznami po opadłych liściach[2], długości do 10 mm, owocujący kilkanaście lat, przeważnie co 2 lata, zacienione sęczki mogą nie wytwarzać kwiatów, są słabe i wydłużają się o kilka milimetrów roczne [1].

-Cierń - [1] Rejman podaje, że cierniem określa się płodne sęczki [2]

-Buławka (Sakwa) - wieloletni, zgrubiały, nierozgąłęziony pęd, który co najmniej raz owocował [2]

-Osadnik - wieloletni, rozgałęziony, pęd z którego wyrastają często krótkopędy; sęczki i buławki [2]

-Strzałka - długości do 3 cm, [2]

-Prątek [1,2] - jednoroczny, owoconośny, długości 10-20 cm [2]

Pąki jabłoni są pąkami mieszanymi, z których wyrastają kwiaty oraz liście [2].

Typy krótkopędów u gruszy:

-Sęczek [1,2]

-Buławka - [2].

-Prątki - nie są typowymi krótkopędami [2].

-Osadnik - [2].


Krótkopędy wydające owoce u gruszy żyją dłużej od krótkopędów owocujących jabłoni. Pąki u gruszy są pąkami mieszanymi, zawierają liście oraz kwiaty. Strzałki i czasami prątki zaliczane są u gruszy do pędów średniej długości [2].

Źródło:
  1. Pieniążek S. 1968. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa.
  2. Rejman A. (red.). 1994. Pomologia. PWRiL, Warszawa: 26,27,138,139.
Menu :