Siew i sadzenie roślin warzywnych

Wstęp

Zanim zaczniemy uprawę warzyw, musimy dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać daną ilość roślin, aby pokryła ona nasze zapotrzebowania. Ważna jest tutaj wiedza na temat rozmnażania się roślin. Rośliny rozmnażamy na dwa podstawowe sposoby: generatywny - siew nasion, wegetatywny - poprzez podział, klonowanie rośliny matecznej. Nie będę się tutaj bardzo zagłębiał w temat rozmnażania roślin, bo w warzywnictwie główną rolę odgrywa rozmnażanie generatywne - czyli siew. Tylko niektóre warzywa takie jak czosnek rozmnażamy wegetatywnie, czyli poprzez podział.

Czym są nasiona?

Już wiemy, że poprzez siew nasion możemy wyhodować roślinę warzywną, ale czym jest nasiono? Nasiono jest to organ rośliny służący do rozmnażania się roślin. Od nasion będzie zależeć los całej uprawy, ponieważ udowodnione jest, że z dobrej jakości nasion uzyskujemy wyższy plon. Każdy może sobie wyobrazić, że ze zbyt małego (niewykształconego do końca), schorowanego lub uszkodzonego nasiona roślina będzie się dłużej rozwijać albo w początkowej fazie rozwoju nie będzie miała na tyle sił witalnych, aby zmierzyć się z konkurencją chwastów czy patogenami (chorobami). W rzeczywistości nasiona muszą zmierzyć się z wieloma czynnikami zewnętrznymi, aby wyrosnąć na zdrową i dorodną roślinę.

Nasiona do siewu muszą być:

- Oznaczone w odpowiedni sposób. Powinny posiadać nazwę rodzajową, gatunkową i odmianową.

- Czyste od zanieczyszczeń i nasion innych roślin.

- Zdrowe i wolne od uszkodzeń, chorób.

- W miarę wyrównane pod względem wielkości, kształtu i wagi - ma to wpływ na równe kiełkowanie, rozwój, a tym samym na jednolity termin zbioru.

- Przechowywane w odpowiedni sposób : niska wilgotność, sterylność, ograniczony dostęp światła, obniżona temperatura itd.

- Muszą posiadać co najmniej minimalną zdolność kiełkowania określaną w procentach zgodnie z Polską Normą lub inną normą nas interesującą.


Każde z podanych wyżej wymagań są wzajemnie zależne od siebie np. brudne nasiona wpłyną negatywnie na ich przechowywanie, złe przechowywanie wpłynie negatywnie na zdolność kiełkowania, a w końcu odbije się to w postaci niskiego plonu.

Wysiew nasion - zalecenia praktyczne

Warto tutaj zaznaczyć, że pozyskiwane nasiona powinny pochodzić z pewnego źródła, ponieważ w ogólnym rozrachunku oszczędzi nam to czasu i pracy.


Powrót do Warzywnictwo

Źródło:
  1. Warzywa z mojego ogródka, Z. Dobrakowska-Kopecka, K. Pyszkowska
  2. Wikipedia hasło: nasiono
Menu :