Zdolność kiełkowania nasion, Siła kiełkowania

Definicja

Zdolność kiełkowania - jest to wartość procentowa od 0 do 100%, nasion normalnie skiełkowanych w okresie wystarczającym na skiełkowanie wszystkich żywych nasion danego gatunku w odpowiednich warunkach.

Daną ilość nasion (zwykle 100 sztuk) wysiewa się do pojemnika z odpowiednimi warunkami dotyczącymi podłoża, wilgotności, temperatury i światła. Oznaczenie należy wykonać w czterech próbach jednocześnie i obliczyć z nich średnią arytmetyczną. Doświadczenie należy wykonać w czasie określonym dla danego gatunku lub odmiany. Czas na ocenę zdolności kiełkowania został wyznaczony na drodze eksperymentalnej i należy go szukać w specjalnych tabelach. Przykładowo zdolność kiełkowania jęczmienia i żyta oznacza się po 7 dniach.

Zdolność kiełkowania używana jest do określenia wartości użytkowej nasion. Zdolność kiełkowania mówi nam o tym ile nasion żywych, zdolnych do kiełkowania znajduje się w danej partii nasion. Jeżeli ZK wynosi 80% to tylko 80% nasion zdolnych jest do skiełkowania, reszta nasion, czyli 20%, jest nieżywa lub niezdolna do wykiełkowania, czyli stanowi stratę np. w plonie.


Laboratoryjną ocenę nasion można przeprowadzić w stacjach oceny nasion (SON), które korzystają z międzynarodowych metod oceny, ustalonych przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA)[2].

Istnieje możliwość nabycia polskiego opracowania Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin


W starszej literaturze można spotkać się z terminem Siła kiełkowania.

Źródło:
  1. Jabłoński B. (Red.) 1982. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa.
  2. Lityński M. 1963. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.
  3. International Seed Testing Association - ISTA. Protokół dostępu: http://www.seedtest.org/en/home.html
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Protokół dostępu: http://www.ihar.edu.pl/polska_wersja_miedzynarodowych_przepisow_oceny_nasion_ista.php (dostęp 2.3.2015)
Menu :