Energia kiełkowania nasion

Definicja

Energia kiełkowania - jest to wartość procentowa od 0 do 100, nasion normalnie skiełkowanych w okresie, w którym kiełkowanie nasion danego gatunku osiąga maximum, czyli większość nasion (z reguły nie wszystkie) zdolnych do kiełkowania - wykiełkuje.

Za normalnie skiełkowane nasiona uznaje się siewki które wypuściły zdrowy (nieporażony przez choroby), nieuszkodzony korzonek, oraz (zależnie od gautnku rośliny) epikotyl lub hipkotyl.

Rozmowy w drodze - blog

Daną ilość nasion (zwykle 400 sztuk) wysiewa się do pojemnika z odpowiednimi warunkami dotyczącymi podłoża, wilgotności, temperatury i światła. Oznaczenie energii kiełkowania nasion należy wykonać w czterech próbach (4x100 lub 50x8) jednocześnie i obliczyć z nich średnią arytmetyczną. Zazwyczaj jest to krótki okres czasu, ustalony osobno dla każdego gatunku rośliny.

Przykładowo, do oznaczenia EK żyta, pszenicy, jęczmienia obliczenia wykonuje się po 4 dniach od wysiania nasion do pojemnika.

Wysoka energia kiełkowania oznacza szybkie i wyrównane wschody (kiełkowanie) w warunkach polowych.


Laboratoryjną ocenę nasion można przeprowadzić w stacjach oceny nasion (SON), które korzystają z międzynarodowych metod oceny, ustalonych przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA)[2].

Istnieje możliwość nabycia polskiego opracowania Międzynarodowych Przepisów Oceny Nasion przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Artykuły pokrewne:

Zdolność kiełkowania

Gleba i ziemie pomocnicze (Rośliny ozdobne)

Źródło:
  1. Jabłoński B. (Red.) 1982. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa.
  2. Lityński M. 1963. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.
  3. International Seed Testing Association - ISTA. Protokół dostępu: http://www.seedtest.org/en/home.html
  4. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Protokół dostępu: http://www.ihar.edu.pl/polska_wersja_miedzynarodowych_przepisow_oceny_nasion_ista.php

Logo internetowy ogród
Data publikacji: 11.10.2015
Data modyfikacji: 14.12.2020
Status: Artykuł otwarty - treść może ulec zmianie w każdej chwili
Menu :