Przygotowanie nasion do siewu

Zaleca się również, aby nasiona poddać zabiegowi zaprawiania. Zaprawy chronią nasiona przed zgorzelami siewek (szara pleśń) i innymi chorobami grzybowymi. Możemy nabyć nasiona zaprawione, inkrustowane lub otoczkowane (w każdym z tych zabiegów używane są fungicydy) lub zaprawiać nasiona we własnym zakresie. Zaprawy nasienne grzybobójcze działają układowo i kontaktowo, są dostępne w formie proszku do bezpośredniego zaprawiania lub zawiesiny wodnej. Zabieg zaprawiania należy wykonać bezpośrednio przed siewem.


Artykuły pokrewne:

Gleba i ziemie pomocnicze (Rośliny ozdobne)

Zdolność kiełkowania

Energia kiełkowania

Źródło:
  1. Warzywa z mojego ogródka, Z. Dobrakowska-Kopecka, K. Pyszkowska
  2. Wikipedia hasło: nasiono
Menu :