Podstawowe rodzaje siewu nasion warzyw (Ogrodnictwo)

Nasiona roślin warzywnych wysiewa się ręcznie lub maszynowo. Najkorzystniejsze z punktu widzenia zabiegów uprawowych i zbioru jest wysiewanie nasion w sposób regularny i uporządkowany. Czasami stosuje się kombinacje wymienionych niżej rodzajów. Rodzaj siewu nasion i wysadzania rozsady należy dostosować do gatunku warzywa. Należy także pamiętać, że nasiona powinny być umieszczone w glebie lub podłożu na głębokość ich 2-3 krotnej średnicy.


Rodzaje siewu:

  1. rzutowy
  2. punktowy
  3. gniazdowy
  4. rzędowy
  5. pasowo-rzędowy
Rodzaje siewu nasion

Podane wyżej rodzaje siewu można wykorzystać także przy innej grupie roślin np. roślin zielarskich oraz ozdobnych.


Artykuły podobne:

siew nasion (Ogólna Uprawa Roślin)

Źródło:
  1. Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego dla studentów Akademii Rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków.
Menu :