Zmienność w materiale hodowlanym

Określenie zmienności wykonuje się poprzez porównanie wartości sigma

Sigmę oblicza się na podstawie wzoru:

wskaźnik zmienności genetycznej zmienność genetyczna

Gdzie:

n - całkowita liczba wszystkich osobników (wyników)

x - wartości (wysokość, masa, szerokość, średnica, liczba nasion)


Wartość wskaźnika zmienności sigma mówi nam, która cecha w obrębie danej populacji jest bardziej zmienna. Im wyższy wskaźnik zmienności, tym cecha jest bardziej zmienna. Na przykład obliczono wskaźnik zmienności dla masy korzeni oraz długości korzenia. Wskaźnik zmienności długości korzenia był większy od wskaźnika zmienności masy korzenia.

Za pomocą wskaźnika zmienności możemy prognozować i porównywać zmienność dwóch lub więcej cech.

Wskaźnik zmienności sigma potrzebny jest do obliczenia współczynnika zmienności (V)


Wróć do Botanika

Kolejny wpis: Współczynnik zmienności (V)

Menu :