Hapaksant

Definicja

Roślina kończąca swój żywot po jednokrotnym zakwitnięciu, wydaniu owoców i nasion [1]

Przykładowy hapaksant: Mak polny, Tobołki polne, Agawa amerykańska

Hapaksantami mogą być rośliny roczne, dwu- lub wieloletnie, zarówno rośliny zielne jak i zdrewniałe.


-> Powrót do działu Botanika

Źródło:
  1. 1990. Pospolite rośliny środkowej Europy. PWRiL, Warszawa: 17.

Logo internetowy ogród
Data publikacji: 1.2.2016
Data modyfikacji: 1.12.2020
Status: Artykuł otwarty - treść może ulec zmianie w każdej chwili
Menu :