Nazwa: Klon pospolity 'Globosum' - Acer platanoides 'Globosum' [1,3]

Inne nazwy: Klon pospolity odmiana kulista [1]

Rodzina: Mydleńcowate - Sapindaceae [2], dawniej Klonowate - Aceraceae[1,3]

Morfologia

Wysokość: 4,5 - 6 m [3].

Szerokość: 4,5 - 6 m [3].

Pokrój: 'drzewo' o regularnej, kulistej i gęstej koronie, chociaż tak naprawdę jest to krzaczasta forma klonu pospolitego, naszczepiona na wyprowadzony pień specjalnej podkładki. U starszych okazów korona traci swój pokrój i staje się szeroka - prawie parasolowata [1].

Liście: zielone, liście często posiadają spiczaste zakończenia na klapach. Liście są 5 lub 7 klapowe, z długimi ogonkami, bez włosków na powierzchni. Wczesną wiosną, rozwijające się liście są zabarwione na czerwono, natomiast później stają się zielone [1]. Jesienią liście przebarwiają się na kolor żółty [1,3]. Liście opadają na okres zimy. Długość liści 10-20 cm [3]

Inne cechy: Odmiana komponentowa - składa się z dwóch różnych organizmów/odmian. Najczęściej prowadzona w formie piennej [1].

Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia [1], zimująca w polskich warunkach [4].

Rozmnażanie: wegetatywne poprzez szczepienie

Uprawa

Stanowisko: słoneczne, lekko zacienione [1,3] lub półcieniste [3]

Podłoże: brak specjalnych wymagań co do gleby, należy unikać jedynie gleb zbyt suchych i zbyt mokrych [1,3]

Nawadnianie: zalecane podczas suszy

Odmiana Globosum to jedna z najważniejszych odmian klonów i odmian uprawianych w szkółkarstwie ozdobnym. Odmiana ta ceniona jest głównie za swój piękny kulisty pokrój, żywo-zielone liście, niewielkie wymagania, a także za wystarczającą odporność na miejskie warunki. [1,3]

Klon 'Globosum' jest mało wrażliwy na przesadzanie, należy mieć na uwadze, że im młodsze drzewo, tym lepiej znosi przesadzanie [3]

Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych (np. cięcia, okrywania na zimę itd.) [3]

Odmiana rzadko atakowana przez choroby i szkodniki [3], chociaż na liściach pod koniec lata pojawiają się szkodniki, które minują liście [4].

Zastosowanie

Dendrologia: Spis drzew i krzewów, tereny zieleni; obsadzanie parków, zieleni osiedlowej, szlaków komunikacyjnych i parkingów, aleje, korytarze ocieniające, zieleń pomiędzy ulicami [1]

Zdjęcia:

Klon pospolity Acer platanoides 'Globosum'

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Klon - Acer L. - Rodzaj [1]
Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity - Acer platanoides L.
klon pospolity Crimson Gold Klon pospolity 'Crimson Gold' - Acer platanoides 'Crimson Gold'
Klon pospolity 'Crimson King' Acer platanoides 'Crimson King' - słabszy wzrost od formy typowej, l. początkowo czarno-purpurowe później ciemnoczerwone, odmiana z 1964r. wyhodowana we Francji
klon pospolity Crimson Sentry Klon pospolity 'Crimson Sentry' - Acer platanoides 'Crimson Sentry'
klon pospolity Drumondii Klon pospolity 'Drummondii' - Acer platanoides 'Drummondii' - odmiana Drummonda, liście jasnozielone z białym brzegiem, młode przyrosty różowe, z czasem odmiana 'wyradza się' i pojawiają się pędy z typowymi zielonymi liśćmi
klon pospolity Faassens black Klon pospolity 'Faassens Black' - Acer platanoides 'Faassens Black' - odmiana wyhodowana w Holandii w 1946 r., słaby wzrost, podobna do 'Crimson King', liście, kwiaty i owoce purpurowo-czerwone (ciemne), barwa utrzymuje się przez cały okres wegetacji, jesienią liście przebarwiają się na czerwono, brzegi liści wzniesione do góry, odmiana szczególnie dekoracyjna podczas kwitnienia
Klon pospolity 'Goldworth Purple' Acer platanoides 'Goldworth Purple' - odmiana angielska z 1947 r.
Klon pospolity 'Lorbergii' Acer platanoides 'Lorbergii' = 'Palmatifidum' - odmiana Lorberga, odmiana powcinana, wolny wzrost, nieregularny pokrój, liście z głębokimi wcięciami aż do nasady liści, klapy blaszki liściowej również powcinane, liście jesienią przebarwiają się na żółto
Klon pospolity 'Reitenbachii' Acer platanoides 'Reitenbachii' - odmiana Reitenbacha, brązowoczerwone zabarwienie liści na młodych przyrostach i na jesień, posiada czerwone ogonki i nerwy, brzegi liści lekko wzniesione do góry, odmiana trudna w oznaczaniu
Klon pospolity 'Schwedleri' Acer platanoides 'Schwedleri' - odmiana Schwedlera
Źródło:
  1. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.
  2. Acer L.. ITIS. Protokół dostępu: (dostęp )
  3. 2014 Acer platanoides 'Globosum': 'Globosum' Norway Maple. University of Florida IFAS extension. Protokół dostępu: (dostęp )
  4. Obserwacje własne: Aleksander Skrzyński

Logo internetowy ogród
Menu :