Nazwa: Klon pospolity 'Schwedleri' - Acer platanoides 'Schwedleri' [1]

Inna nazwa: odmiana Schwedlera [1]

Rodzina: Mydleńcowate - Sapindaceae [2], dawniej Klonowate - Aceraceae [1,3]

Morfologia

Klon pospolity 'Schwedleri'

Wysokość: 12-15 m, ale może osiągać większą wysokość [3].

Szerokość: 10-15 m [3].

Pokrój drzewo o kulistym, symetrycznym pokroju i gęstej koronie, sięgającej aż do gruntu [3].

Kwiaty: zielono żółte [3].

Owoce: długości 2,5 do 8 cm. Owoce tego klonu mogą być pożywieniem dla niektórych ptaków [3] .

Łodyga/Pień/Pędy: Gałęzie u starszych osobników mogą wyginać się ku gruntowi, jeżeli nie były odpowiednio cięte. Pień zwykle pojedynczy [3].

Liście: opadające na zimę [3]. Liście oraz przylistki zabarwione są na czerwono w okresie wiosennym. Czerwona barwa liści nie utrzymuje się zbyt długo i po pewnym czasie liście brunatnieją, aż w końcu stają się brązowo-zielone (czekoladowe). Przez lato jedynie nerwy liściowe i ogonki liściowe są zabarwione na czerwono [1,3]. Liście są klapowane, długości 10-20 cm. Jesienią liście przebarwiają się na żółto [3]

Korzenie: z czasem korzenie pod koroną mogą pojawić się przy gruncie i przebijać się przez trawnik [3]

Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, zimująca w polskich warunkach [1].

Typ rośliny: drzewo [1].

Kwitnienie: .

Rozmnażanie: generatywnie poprzez siew nasion oraz wegetatywnie poprzez szczepienie i okulizację.

Uprawa

Stanowisko: słoneczne, w młodości znosi ocienienie [1], może rosnąć w lekkim ocienieniu i w półcieniu [3]

Podłoże: brak specjalnych wymagań co do gleby, należy unikać jedynie gleb zbyt suchych i zbyt mokrych [1,3]. Może rosnąć na glebach alkalicznych, które pojawiają się np. w warunkach miejskich [3]

Nawadnianie: w suchych warunkach miejskich, przy dużym nasłonecznieniu na tej odmianie klonu mogą zasychać liście [3]. Należy pamiętać, że osobniki tej odmiany osiągają znaczne rozmiary w porównaniu do innych drzew typowo miejskich, przez co ich zapotrzebowanie na wodę jest większe.

Mrozoodporność: USDA 3A-7A [3]

Nawożenie: przy małej ilości magnezu w glebie mogą wystąpić objawy: żółknięcie liści i ciemnienie nerwów [3]

Odporność na zasolenie: średnia [3]

Odmiana ta była niegdyś bardzo popularna, obecnie rzadko sadzona ze względu na małą dostępność. Dla terenów zieleni ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ dobrze wpasowuje się w krajobraz oraz jest dość dekoratywna pod względem zabarwienia liści [1]

Klony pospolite dobrze znoszą warunki panujące w miastach, więc można je sadzić w parkach, przy szlakach komunikacyjnych, budynkach itd. [1,3]. Klony są mało wrażliwe na przesadzanie, więc młode osobniki można bez większych szkód dla nich przenieść w inne miejsce. Odmiana 'Schwedleri' posiada szybki wzrost, należy uwzględnić tą cechę przy projektowaniu terenów zieleni i odpowiednio zaplanować kompozycję roślin tak, aby wzajemnie się 'nie zagłuszały' [3]

Warto co jakiś czas przeprowadzić zabieg korekcji pokroju - przyciąć zbędne, chore i suche gałęzie, gdyż mogą one opadać na ziemię i wyrządzić szkody materialne [3].

Szkodniki: mogą wystąpić: mszyce, czerwce (tarczniki), galasówkowate oraz inne insekty drążące blaszki liściowe i ogonki liściowe [3]

Choroby: może wystąpić werticilioza drzew i krzewów, bakteryjna [3]

Zastosowanie:

  1. Roślina ozdobna: szkółkarstwo ozdobne [1]
  2. Dendrologia: Spis drzew i krzewów, tereny zieleni; obsadzanie parków, zieleni osiedlowej, szlaków komunikacyjnych i parkingów, aleje, korytarze ocieniające, zieleń pomiędzy ulicami [1,3]
  3. Pszczelarstwo: roślina miododajna [1]

Zdjęcia:

Klon pospolity Schwedleri Okaz zielnikowy

Klon pospolity 'Schwedleri'

Okaz zielnikowy

Rodzaje, gatunki i odmiany pokrewne:

Klon - Acer L. - Rodzaj [1]
Klon pospolity Acer platanoides L.
Klon pospolity 'Crimson Gold' - Acer platanoides 'Crimson Gold'
Klon pospolity 'Crimson King' Acer platanoides 'Crimson King' - słabszy wzrost od formy typowej, l. początkowo czarno-purpurowe później ciemnoczerwone, odmiana z 1964r. wyhodowana we Francji
Klon pospolity 'Crimson Sentry' - Acer platanoides 'Crimson Sentry'
Klon pospolity 'Drummondii' - Acer platanoides 'Drummondii' - odmiana Drummonda, liście jasnozielone z białym brzegiem, młode przyrosty różowe, z czasem odmiana 'wyradza się' i pojawiają się pędy z typowymi zielonymi liśćmi
Klon pospolity 'Faassens Black' - Acer platanoides 'Faassens Black' - odmiana wyhodowana w Holandii w 1946 r., słaby wzrost, podobna do 'Crimson King', liście, kwiaty i owoce purpurowo-czerwone (ciemne), barwa utrzymuje się przez cały okres wegetacji, jesienią liście przebarwiają się na czerwono, brzegi liści wzniesione do góry, odmiana szczególnie dekoracyjna podczas kwitnienia
Klon pospolity 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' - odmiana kulista, młode liście czerwone później stają się zielone, odmiana często sadzona przy ulicach, alejkach i placach, średnica korony ok. 10 m, krzaczaste gęste korony są dobrym schronieniem dla ptaków
Klon pospolity 'Goldworth Purple' Acer platanoides 'Goldworth Purple' - odmiana angielska z 1947 r.
Klon pospolity 'Lorbergii' Acer platanoides 'Lorbergii' = 'Palmatifidum' - odmiana Lorberga, odmiana powcinana, wolny wzrost, nieregularny pokrój, liście z głębokimi wcięciami aż do nasady liści, klapy blaszki liściowej również powcinane, liście jesienią przebarwiają się na żółto
Klon pospolity 'Reitenbachii' Acer platanoides 'Reitenbachii' - odmiana Reitenbacha, brązowoczerwone zabarwienie liści na młodych przyrostach i na jesień, posiada czerwone ogonki i nerwy, brzegi liści lekko wzniesione do góry, odmiana trudna w oznaczaniu
Źródło:
  1. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.
  2. Acer. ITIS. Protokół dostępu: (dostęp )
  3. 2014 Acer platanoides 'Schwedleri': 'Schwedleri' Norway Maple. University of Florida IFAS extension. Protokół dostępu: (dostęp )

Logo internetowy ogród
Menu :