Nazwa rośliny: Czosnek pospolity 'Ornak' - Allium sativum 'Ornak' [1,2]

Rodzina: Amarylkowate - Amaryllidaceae, dawniej Liliowate - Liliaceae [2]

Czosnek ozimy Ornak

Czosnek Ornak

Poletko doświadczalne

Opis odmiany:

Odmiana ozima [5], późna, wyróżnia się dużą główką i ząbkami, nadaje się do bezpośredniego spożycia i dla przemysłu farmaceutycznego, posiada delikatny aromat [1]. Hodowcą i właścicielem odmiany jest firma Polan [1,5]. Odmiana Ornak została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian w 2007 roku i obecnie (2015) znajduje się na Liście Odmian (KR).

Problemy podczas uprawy

Największym problemem związanym z odmianą czosnku Ornak jest pękanie główek [2], nawet podczas wegetacji (Fot. 4 poniżej) [3], przy czym ilość spękanych główek może dochodzić nawet do 50% plonu całkowitego [3]. Zła kondycja zewnętrznej łuski okrywającej może negatywnie wpływać na przechowywanie czosnku [4], a także może stać się wrotami dla infekcji grzybowych i bakteryjnych. Do tej pory nie przeprowadzono badań, które mogłyby pomóc w ochronie główek czosnku przed zjawiskiem pękania w czasie wegetacji, ale prawdopodobnie wpływ na pękanie ma odmiana oraz warunki środowiskowe, w szczególności wodne, podczas okresu wzrostu główek [3].

Zdjęcia:

Czosnek ozimy Ornak Sadzenie czosnku ozimego

Czosnek ozimy Ornak

Sadzenie czosnku ozimego Ornak 3.11

Czosnek pospolity Ornak Czosnek pospolity Ornak pękanie główek

Czosnek Ornak

26.3.2014

Czosnek Ornak

pęknięta główka

Czosnek pospolity Ornak Główki czosnku Ornak

Czosnek Ornak

Zbiór, widoczna spękana główka

Czosnek Ornak

główki czosnku

Czosnek pospolity Ornak

Czosnek Ornak

Węgrzce

Źródło:
  1. Katalog odmian warzyw i kwiatów 2012-2014. Polan, Kraków.
  2. Doruchowski R.W. 2011. Warto uprawiać czosnek. Hortpress, Warszawa.
  3. Obserwacje własne: Aleksander Skrzyński (12.6.2015)
  4. Relacja ustna Łukasza Knafla (KHNO Polan) z 20 września 2014 r.
  5. INFORMACJE O ODMIANIE Ornak. COBORU. Protokół dostępu: http://www.coboru.pl/Polska/odm_szczegoly.aspx?nrodm=12068

Logo internetowy ogród
Menu :