Projektowanie modelu drzewa w programie Blender przy użyciu narzędzia sapling. CZĘŚĆ 1 poradnika

Poradnik poświęcony jest projektowaniu modelu drzewa w programie (3D) Blender przy użyciu wtyczki sapling. Poradnik jest dla osób obytych z programem, znających podstawową klawiszologię i interfejs programu blender, poziom trudności - zaawansowany.


< Część 2. Projektowanie modelu drzewa w programie Blender przy użyciu narzędzia sapling

< Część 3. Projektowanie modelu drzewa w programie Blender przy użyciu narzędzia sapling


Opis wtyczki Sapling:

Wtyczka Sapling umożliwia szybkie tworzenie drzew lub form krzaczastych o przyzwoitym wyglądzie. Utworzony model możemy kolorować i teksturować, a także powielać (kopiować). Niestety, po utworzeniu modelu nie możemy edytować jego kształtu, oprócz zmiany jego wielkości. W czasie projektowania modelu, możemy edytować bardzo wiele właściwości drzewa, takich jak : długość, kształt i liczbę gałęzi, kształt i wielkość liści, wysokość i grubość pnia, kształt utworzonej korony.


Wymagania:

Podstawowa znajomość geometrii (szkoła na poziomie gimnazjum, układ współrzędnych x,y,z, figury geometryczne)

Znajomość skrótów stosowanych w informatyce ctrl+z (cofnij), ctrl+y (do przodu) itd.

Komputer stacjonarny lub laptop z podpiętą klawiaturą numeryczną, z zainstalowanym programem Blender w wersji 2.70 (starsze prawdopodobnie nie posiadają wbudowanej wtyczki sapling).


Legenda:

PPM - prawy przycisk myszy

LPM - lewy przycisk myszy

SCROLL - środkowy okrągły przycisk myszy - kółko

-> - naciśnięcie kolejno po sobie (nie jednocześnie)

+ - naciśnięcie jednocześnie kilku klawiszy


Funkcje klawiszy:

A - Zaznaczanie lub odznaczanie wszystkich elementów w obrębie trybu

E - Tworzenie punktów potomnych, wyciąganie (Extend)

G - Przenoszenie

S - Skalowanie (Scale)

X - Usuwanie elementów

T (okno 3D) - Okienko z narzędziami

F12 - Renderowanie sceny, konieczna jest kamera i prawie zawsze oświetlenie oraz obiekt

Łączenie funkcji z osiami

np. G -> X - Przenoszenie tylko wzdłuż osi X, G -> Y - Przenoszenie tylko wzdłuż osi Y


Pełna Instrukcja do programu Blender

Zawiera 1500 stron, format pdf. Można ją pobrać ze strony https://docs.blender.org/manual/en/latest/

Uwaga: Interfejs jest standardowo w języku angielskim i w tym poradniku będę omawiał wspomniany standardowy interfejs. Język interfejsu można zmienić na Polski w opcjach programu. Mam nadzieję, że zdjęcia pomogą w odnalezieniu podanych przycisków.


Plik: drzewkosapling.blend (1 247 KB, kliknij PPM zapisz element docelowy jako)


Instrukcja:

Krok 1. W poprzednim poradniku robiliśmy drzewko od podstaw, teraz nauczymy się używać wbudowanego w program narzędzia do tworzenia drzew i krzewów. Pierwszym zadaniem będzie włączenie wtyczki umożliwiającej projektowanie drzew. Z tego co znalazłem w źródłach, wtyczka powinna być dostarczona z programem od wersji 2.5. Aby wtyczkę aktywować należy kliknąć na górnym pasku (nagłówek) w zakładkę File, następnie User Preferences.... Gdy znajdziemy się w Ustawieniach użytkownika (User Preferences...), to przechodzimy do zakładki Addons, czyli dodatki. Odnajdujemy pole z nazwą Add Curve: Sapling i zaznaczamy okienko obok ikonki z biegnącym ludzikiem :). Zapisujemy nasze ustawienia poprzez kliknięcie w przycisk Save User Preferences, po czym zamykamy okno ustawień.

blender drzewko blender drzewko sapling
blender drzewko sapling

Krok 2. Usuwamy standardowy sześcian ze sceny (klawisz X).

blender drzewko blender drzewko sapling
blender drzewko sapling

Gdy kursor myszki znajdzie się w oknie 3D, wciskamy kombinację klawiszy SHIFT + A. Pojawi nam się okienko, które umożliwia dodanie różnych elementów (np. brył) do naszej sceny. Przesuwamy kursor na pozycję Curve, a następnie na pozycję Add Tree. Jeżeli na liście nie mamy pozycji Add Tree, to znaczy, że nie włączyliśmy wtyczki Sapling w Ustawieniach użytkownika. Po wciśnięciu Add Tree, w oknie 3D powinno pojawić się proste drzewo widziane od góry, a w panelu bocznym pojawią się ustawienia dla właściwości drzewa.

Na tym etapie unikamy klikania w model drzewa i jego modyfikacji (np. zmiany wielkości) w oknie 3D. Jeżeli zaznaczymy drzewo i dokonamy czynności w oknie 3D, to zniknie nam okno ustawień w panelu bocznym i będziemy musieli wszystko zaczynać od nowa. Jest to bardzo niewygodna przypadłość, więc należy na nią zwrócić szczególną uwagę. Po prostu, nie da się włączyć ponownie okna Sapling w panelu bocznym. Możemy sobie obrócić widok na drzewo przy pomocy SCROLL, tak aby widzieć postęp naszej pracy.

blender drzewko blender drzewko sapling

W Panelu Sapling zaznaczamy opcję Bevel, która nadaje schematowi drzewa kształt (pogrubia kreski).

blender drzewko blender drzewko sapling

Rozwijamy listę właściwości Settings i przechodzimy do opcji Leaves. Następnie włączamy wyświetlanie liści, poprzez zaznaczenie opcji Show leaves.

blender drzewko blender drzewko sapling

Tak utworzone drzewko składa się z dwóch obiektów: pnia z gałęziami oraz listowia. Każdemu obiektowi nadamy barwę. Aby zmienić barwę któregoś obiektu, należy przejść do zakładki Materials i kliknąć przycisk Add new. W zakładce Diffuse klikamy na pole z kolorem i ustawiamy interesującą nas barwę.

blender drzewko blender drzewko sapling
blender drzewko sapling

Pokazałem w tym kroku jak szybko utworzyć proste drzewo przy użyciu wtyczki sapling. W dalszej części poradnika wyjaśnię poszczególne ustawienia właściwości narzędzia.


Poradniki:

blender trawa

Kreowanie realistycznej trawy w blenderze

blender sapling

Projektowanie modelu drzewa przy użyciu narzędzia sapling, część 2 poradnika

Projektowanie modelu drzewa

Projektowanie prostego modelu drzewa

Projektowanie roślin z użyciem przezroczystych tekstur

Projektowanie roślin z użyciem przezroczystych tekstur

Źródło:
  1. http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Curve/Sapling_Tree

Powrót do: Projektowanie

Menu :