Nazwa gatunkowa: Przęśl dwukłosowa - Ephedra distachya L. [2,3,9]

Inne nazwy: Ephedra vulgaris Rich. [1]

Rodzina: Przęślowate - Ephedraceae [9]

Morfologia

Wysokość: do 80 cm [9].

Łodyga: gałęzie w przekroju okrągłe, pokładają się. Pędy z bruzdami, wznoszące się. Międzywęźla widoczne co 5 cm [9].

Ekologia

Zasięg terytorialny: Azja zachodnia [1], Kaukaz, Syberia Zachodnia, Azja Środkowa [9] i Europa południowa [1,9].

Przęśl dwukłosowa uprawiana była w Europie od XVI w. jako roślina lecznicza. Obecnie przęśl jest rzadko uprawiana [9]

Biologia:

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, możliwa uprawa w polskich warunkach [9]

Pokrój: niewielki krzew [1,9]

Kwitnienie: czerwiec-lipiec [9].

Rozmnażanie: generatywnie poprzez siew nasion, wegetatywnie poprzez sadzonki zielne [9].

Uprawa

Stanowisko: ciepłe, słoneczne [9]

Podłoże: piaszczyste, gliniasto-piaszczyste [9].

Nawadnianie: dość odporna na przesuszanie [9]

Nawożenie:

Mrozoodporność: dobra, wytrzymuje mrozy [9]

Przy wyborze stanowisk dla przęśli należy unikać miejsc cienistych z glebą podmokłą i zimną [9].

Przęśl charakteryzuje się silnym wzrostem, jednak gdy zapewnimy jej odpowiednie stanowisko to rośnie jeszcze lepiej [9].

Zastosowanie

 1. Zielarstwo: roślina lecznicza [9]
 2. Roślina ozdobna: Przęśl polecana jest do ogródków przydomowych i skalnych [9]
 3. Farmokologia, produkcja leków [1]

Zielarstwo

Surowiec zielarski:

Ziele Przęśli - Herba Ephedrae [1]

Skład chemiczny surowca zielarskiego:

alkaloid efedryna [1]

Działanie surowca zielarskiego:

Efedryna zawarta w zielu ma działanie podobne do adrenaliny, lecz jest mniej toksyczna. Działa na układ sympatyczny, wpływa na układ oddechowy i naczyniowo-ruchowy, rozszerza źrenice, hamuje skurcze żołądka, jelit i oskrzeli [1].


Leki / Mieszanki: [1]

 • Ephedrinum hydrochloricum - opisana była w F.P. IV, stosowana w problemach z krążeniem (zapaść), stanach alergicznych, astmie, gorączce siennej, zapaleniu płuc, zatruciu morfiną, skopolaminą i innymi alkaloidami, środek wybudzający po narkozie [1]
 • Tussipect - lek na kaszel

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Przęśl Ephedra L. - Rodzaj [6,9]
Przęśl chińska Ephedra sinica Stapf. - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi oraz zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen [5]
Przęśl pośrednia Ephedra intermedia Schr. et Mey. - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi oraz zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen [5], pochodzi z gorących pustyń i stepów Azji Środkowej, możliwa uprawa w polskich warunkach [9]
Przęśl skrzypowata Ephedra equisetina Bunge - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi, w Azji używana w chorobach górnych dróg oddechowych, zawiera alkaloidy: L-efedrynę, norefedrynę, [5]
Przęśl Gerardiana [tłum. z ang.] Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf - używana do syropu na kaszel, w ilości 70 mg na 200 ml syropu, produkawanego przez Maharishi Ayurveda [4,8]
Przęśl ? Ephedra torreyana S. Watson - [7]
Cis pospolity Taxus baccata L. - cis, podobnie jak przęśli, zawiera w swych liściach alkaloid efedrynę[7]
Źródło:
 1. . Farmakognozja. Akademia Medyczna im. M. Kopernika, Kraków, 290.
 2. Wikipedia. Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prz%C4%99%C5%9Blowate (dostęp 1.10.2014)
 3. Wikipedia. Protokół dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephedra_distachya (dostęp 1.10.2014)
 4. Etykieta syropu na kaszel. New Kasni Cough Syrop. Maharishi Ayurveda Corp. Ltd. Green Fields Colony. Faridabad.
 5. . Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa.
 6. USDA. Protokół dostępu: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EPHED (dostęp 6.10.2014)
 7. EPHED - Flora of North America. Protokół dostępu: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500609 (dostęp 6.10.2014)
 8. USDA. Protokół dostępu: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EPGE2 (dostęp 6.10.2014)
 9. . Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.

Logo internetowy ogród
Data publikacji: 17.1.2019
Data modyfikacji: 17.12.2020
Status: Artykuł otwarty - treść może ulec zmianie w każdej chwili
Menu :