Nazwa gatunkowa: Żywotnik zachodni 'Aurescens' - Thuja occidentalis 'Aurescens' [1]

Rodzina: Cyprysowate - Cupressaceae [1,2]

Morfologia

Żywotnik zachodni Aurescens thuja occidentlis

Żywotnik 'Aurescens'

29.7.2016, Arboretum, Kórnik

Wysokość: do 10 m [1] .

Pokrój drzewo o stożkowatej lub kolumnowej, gęstej koronie [1].

Owoce: szare szyszki długości 8-10 mm, składają się z 8-10 łusek. Wyrastają na skróconych, bocznych odgałęzieniach [1].

Łodyga/Gałęzie/Pień: boczne gałęzie są skrócone i sztywne. Pień pokryty jest brązową korą, która łuszczy się cienkimi płatami. Gałęzie żywotników są zwykle spłaszczone i pokryte gęsto igłami w kształcie łusek[1].

Liście: Igły tej odmiany zabarwione są wiosną i latem na kolor złocisto-żółty, natomiast jesienią i zimą wybarwienie słabnie i staje żółte lub żółtawe. Najlepiej wybarwiają się igły wystawione na słońce. Igły na głównych gałązkach odstają i rozmieszczone są rzadziej od igieł na pędach bocznych. Łuskowate igłty na pędach głównych osiągają długość 4 mm, natomiast igły na pędach bocznych - 2,5 mm. Igły na na gornej i dolnej stronie gałązki posiadają gruczołki z olejkami, natomiast boczne igły sa nieco krótsze i nie posiadają gruczołków. [1].

Korzenie: system korzeniowy żywotników zachodnich jest płytki i słaby, dlatego przy porywistych wiatrach, na nieosłoniętych stanowiskach może dojść do wywrócenia żywotników [1]

Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, zimująca w polskich warunkach klimatycznych [1].

Typ rośliny: Drzewo[1].

Kwitnienie: [].

Owocowanie: jesień[].

Rozmnażanie: wegetatywnie poprzez sadzonki[].

Ekologia

Pochodzenie: odmiana wyhodowana w Arboretum Kórnickim w 1932 roku. Odmianę tą otrzymał A. Wróblewski [1]

Uprawa

Stanowisko: słoneczne lub lekko osłonięte [1]

Podłoże: żywotniki nie mają dużych wymagań glebowych, lecz najlepiej rosną na glebach wilgotnych, zasobnych w wapń, piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych [1]

Nawadnianie: dostateczne, żywotniki tolerują krótkie okresy suszy[1]

Nawożenie: []

Rozmnażanie: []

Mrozoodporność: wystarczająca (w Polsce) [1]

Młode osobniki rosną szybko. Po 10-15 latach uprawy żywotniki rosną coraz wolniej [1]

Żywotniki dobrze radzą sobie z miejskimi warunkami, jednak w miejscach, gdzie występuje duże zapylenie, żywotniki mogą wyglądać mało atrakcyjnie [1].

Zastosowanie

  1. Dendrologia
  2. Szkółkarstwo: roślin ozdobnych - jedna z bardziej dekoracyjnych odmian żywotnika zachodniego, nadaje się do parków, zieleni osiedlowej, dobrze komponuje się z drzewami i krzewami o ciemnozielonych igłach [1]

Zdjęcia:

Żywotnik zachodni Aurescens thuja occidentlis

Gałązki i igły żywotnika 'Aurescens'

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Miniaturka Nazwa rośliny
Żywotnik zachodni Thuja occidentalis L.
Żywotnik zachodni 'Aureospicata' Thuja occidentalis 'Aureospicata' - odmiana złotokończysta[1]
Żywotnik zachodni 'Bodmeri' Thuja occidentalis 'Bodmeri' - odmiana Bodmera[1]
Żywotnik zachodni 'Brabant' Thuja occidentalis 'Brabant'
Żywotnik zachodni 'Columna' Thuja occidentalis 'Columna' - odmiana kolumnowa[1]
Żywotnik zachodni 'Danica' Thuja occidentalis 'Danica'
Żywotnik zachodni 'Fastigiata' Thuja occidentalis 'Fastigiata' / var. fastigiata H. Jaeger [2]
Żywotnik zachodni 'Lutea' Thuja occidentalis 'Lutea' - odmiana żółta[1]
Żywotnik zachodni 'Lutescens' Thuja occidentalis 'Lutescens' [1]
Żywotnik zachodni 'Malonyana' Thuja occidentalis 'Malonyana' / f. malonyana C.K. Schneid. [2]
Żywotnik zachodni 'Nigra' Thuja occidentalis 'Nigra' / var. nigra L.H. Bailey [2]
Żywotnik zachodni 'Pyramidalis' Thuja occidentalis 'Pyramidalis' / var. pyramidalis Zederb.[2]
Żywotnik zachodni 'Smaragd' Thuja occidentalis 'Smaragd'
Źródło:
  1. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.
  2. Thuja occidentalis. ITIS. Protokół dostępu: (dostęp )

Logo internetowy ogród
Menu :