Rośliny kwitnące latem

Rośliny kwitnące w miesiącach letnich


Przejdź do do kolejnej strony: Rośliny kwitnące latem cz. 1

Miniaturka zdjecia Nazwa polska Nazwa lacinska Nazwa rodziny
NostrzykNostrzyk żółty Melilotus officinalis (L.) Pallas Fabaceae - Bobowate
Rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper L. Polygonaceae - Rdestowate
Zatrwian szerokolistny Limonium latifolium (Sm.) Kuntze Zawciągowate - Plumbaginaceae

Przejdź do do kolejnej strony: Rośliny kwitnące latem cz. 1

Menu :