Wykaz B

Środki silnie działające

Rośliny i substancje należące do wykazu B

Nazwa rośliny Substancja czynna
Acidum acetium
Chinidinum sulfuricum
Chininum hydrochloricum
Chininum sulfuricum
Codeinum
Codeinum phosphoricum
Coffeinum
Coffeinum-Natrium benzoicum
Cortisonum aceticum
Creosotum
Cyanocobalaminum
Dicoumarolum
Eugenolum
Przęśl Ephedra sp.Ephedrinum, Ephedrinum hydrochlorinum, Ephedrinum hydrochlorinum raemium
Hydrocortisonum
Hydrocortisonum aceticum
Lobelinum hydrochloricum
Oestradiolum benzoicum
Oestronum
Pancreatinum
Papaverinum hydrochloricum
Phenolum
Phenolum liquefactum
Progesteronum
Reserpinum
Riboflavinum
Rutosidum
Testosteronum propionicum
Theobrominum
Theobrominum Natrium cum
Natrio salicylico
Theophyllinum
Thiaminum hydrochloricum
Thyreoideum
Tocopherolum aceticum
Kulczyba wronie oko Strychnos nux-vomica L.Surowiec zawiera strychninę, Wyizolowana strychnina jest silną trucizną i należy do Wykazu A.

Pozostałe Wykazy:

Wykaz A - środki bardzo silnie działające

Wykaz N - środki odurzające

Źródło:
  1. Poczwara M. 1978. Farmakognozja. Akademia Medyczna im. M. Kopernika, Kraków.
Menu :