Wykaz A

Środki bardzo silnie działające

Vanena - Trucizny


Rośliny i substancje należące do wykazu A

Nazwa rośliny Substancja czynna
Adrenalinum
Arecolinum hydrobromicum
Atropinum sulfuricum
Ergometrinum hydromaleinicum
Ergotaminum tartaricum
Histaminum hydrochloricum
Lanatosidum
Noradrenalinum hydrotartaricum
Ouabainum
Physostigminum salicylicum
Pilocarpinum hydrochloricum
Scopolaminum hydrobromicum
Kulczyba wronie oko Strychnos nux-vomica L.Strychninum nitricum, Strychnina
Veratrinum

Pozostale Wykazy:

Wykaz B - środki silnie działające

Wykaz N - środki odurzające

Źródło:
  1. 1978. Farmakognozja. Akademia Medyczna im. M. Kopernika, Kraków.
Menu :