Pędzenie szczypiorku Allium schoenoprasum L.

Pędzenie szczypiorku umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania na tę roślinę przyprawową od późnej jesieni do wiosny. Szczypiorek można pędzić w pomieszczeniach ogrzewanych oraz nieogrzewanych [Lityński 1974].

Do pędzenia należy wybrać kępki mające dwa lata, gdyż wydają one najlepszy plon. Szczypiorek do pędzenia można zakupić od innego producenta lub przygotować go w uprawie gruntowej. Uprawa gruntowa szczypiorku polega na wysianiu nasion na wiosnę do uprzednio przygotowanej i nawiezionej obornikiem gleby w rzędy co 20-15 cm. Wiosną następnego roku szczypiorek wykopuje, dzieli i wysadza się w rozstawie 20x20 cm na uprzednio nawiezione obornikiem zagony zagony. Nawożenie obornikiem zwykle wykonuje się w dawce 30-40 t/ha w obydwu latach uprawy. Dodatkowo stosuje się nawożenie mineralne {dokończ} [Lityński 1974].

Do pędzenia, oprócz dwuletniego szczypiorku, możemy zastosować jednoroczny szczypiorek. Jednoroczny szczypiorek do pędzenia otrzymuje się poprzez wysianie nasion w lutym lub marcu do ciepłego inspektu, po czym wysadza się go w maju do gruntu, w rozstawie 20x10-15 cm. Nawożenie i przygotowanie gleby jest bardzo podobne jak w uprawie dwuletniej [Lityński 1974].

Na jesień wykopuje się kępy, skraca się szczypior i podsusza lekko na powietrzu. Ważne jest, aby szczypiorek poddać lekkiemu przemrożeniu, które ma na celu przyspieszenie okresu spoczynku. Po przemrożeniu szczypiorek przechowuje się w temperaturze niższej niż 0˚C [Lityński 1974].

Odmianą szczypiorku najczęściej uprawianą i pędzoną jest Erfucki Olbrzymi [Lityński 1974]. Jest szczypiorek o drobnym szczypiorze [Cegłowski i in. 1975]. Dawniej była to jedyna odmiana dostępna na rynku [Cholewińska 1964].

Szczypiorek można pędzić przez całą zimę, ponieważ ma małe wymaganie świetlne. Szczypiorek pędzi się w temperaturze 20-30˚C, choć szczypior może wyrastać już w 15˚C. Podłoże lub gleba zastosowana do pędzenia powinny być stale umiarkowanie wilgotne, a wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 70-75%. Po wyjęciu szczypiorku z przechowalni moczy się go w ciepłej wodzie o temperaturze 40˚C przez 10-12 godzin. Po moczeniu w ciepłej wodzie szczypiorek sadzi się w podłożu grubości 10-12 cm. W czasie pędzenia szczypiorek zasila się 0,5 roztworem saletry amonowej i siarczanu potasu. Podczas pędzenia należy zapewnić roślinom dostęp świeżego powietrza [Lityński 1974].

Ścinanie szczypioru wykonuje się co 3-4 tygodnie. Można dokonać do trzech zbiorów szczypiorów podczas pędzenia. Po ścięciu szczypior oczyszcza się z żółtych i uszkodzonych liści, wiąże w pęczki i umieszcza w ażurowych skrzynkach [Lityński 1974].

Artykuły pokrewne:

szczypiorekSzczypiorek Allium schoenoprasum L. - warzywo, roślina uprawiana, jadalna
Źródło:
  1. Lityński M., Nieć H. 1974. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.
  2. Cegłowski M., Dąbrowski T., Kowalski B., Mianowska E., Smolarz K., Soczek., Zygmunt., Świątkowska J., Woyke H. 1975. Abc Warzywnictwa. PWRiL, Warszawa.
  3. Cholewińska B. 1964. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.

Autor/złożył:

Aleksander Skrzyński

Menu :