Malina w³aœciwa 'Beskid' - Rubus idaeus 'Beskid'

Rodzina: Ró¿owate - Rosaceae

Cechy i opis odmiany:

Pochodzenie: Polska

Termin owocowania:

Sposób owocowania:

Plon owoców:

Wymagania wodne:

Mrozoodporność: dobra

Odporność na choroby: owoce są mało wrażliwe na gnicie owoców i obecność kistnika malinowca. Pêdy nie są zbyt często atakowane przez mszyce maliniankê. Krzewy tej odmiany s¹ œrednio wrażliwe na zamieranie pêdów malin.

Przechowywanie:


Cechy owoców

Owoce s¹ œredniej wielkoœci lub du¿e, podłużne, ciemnoczerwone, połyskujące, zwarte, kwaskowate w smaku.

Przechowywanie:

OdpornoϾ na transport:

Przeznaczenie owoców: mrożenie


Odmiana Beskid nadaje się do uprawy ekologicznej.

Żródło:
Menu :