Porzeczka czarna 'Tisel' - Ribes nigrum 'Tisel'

Rodzina: Agrestowate - Grosssulariaceae

Cechy i opis odmiany:

Pochodzenie:

Termin owocowania: Tisel owocuje dość wcześnie, już na początku lipca.

Plon owoców: obfity i regularny

Wymagania wodne:

Mrozoodporność: dobra

Odporność na choroby: odmiana porzeczki Tisel jest wrażliwa na mączniaka i rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Krzewy Tisen są średnio odporne na opadzinę.

Przechowywanie:

Odmiana o średnim szybkim wzroście, chociaż słabiej od odmiany Titania. Tisel jest odmianą, która kwalifikuje się do zbioru mechanicznego.


Cechy owoców

Odmiana Tisel posiada średnie lub duże owoce. Grona z owocami są krótkie

Przechowywanie:

Odporność na transport:

Przeznaczenie owoców:przetwórstwo (soki, dżemy, itp.)

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Miniaturka Nazwa rośliny
Porzeczka czarna Ribes nigrum L. - gatunek
'Ben Alder'
'Ben Lomond'
'Tiben'
'Ojebyn'
Źródło:
Menu :