Ziemia liściowa

Ziemia liściowa powstaje w wyniku rozkładu liści z drzew i krzewów, w tym owocowych, jak i ozdobnych. Pożądanymi liśćmi do wyrobu ziemi liściowej będą liście: klonu, topoli, lipy, brzóz, buków i drzew owocowych. Należy wystrzegać się wytwarzania ziemi z liści dębu, olszy, orzecha, ponieważ zawierają garbniki oraz substancje toksyczne dla innych roślin, takie jak Juglon. Liście kasztanowców po wyschnięciu dają małą ilość masy.

Ziemia liściowa jest stosunkowo uboga w składniki pokarmowe. Posiada odczyn zasadowy lub słabo kwaśny o pH 6-7,5. Ze względu na dużą zawartość próchnicy, ziemia ta posiada dużą pojemność wodną i powietrzną oraz strukturę gruzełkowatą. Stosowana jest jako domieszka do innych ziem w celu poprawienia właściwości fizycznych. Odgrywa dużą rolę przy przygotowywaniu mieszanek do uprawy wielu roślin. Stanowi również podstawowy składnik ziemi do wysiewu nasion. Ziemię liściową można z powodzeniem wykorzystać przy wysiewie nasion drzew.

Źródło:
  1. Kwiaciarstwo - Podręcznik dla techników ogrodniczych, wydanie V poprawione, PWRiL 1971
Menu :