Zasady tworzenia pryzm

Kategoria: Przedmioty ogrodnicze


-Pryzmy zakłada się w miejscu ocienionym i nie należy obsadzać ich roślinami żarłocznymi (dynia).

-Szerokość pryzmy u podstawy wynosi 1,5 m, a wysokość od 1 do 1,5 m, aby rozkład materii organicznej następował szybko.

-Materiał gromadzony układa się warstwami grubości 20-25cm, a powierzchnię obsypuje ziemią (szczególnie ważne w wypadku kompostu).

-Trzy lub cztery razy w ciągu roku należy pryzmy przerobić - przekłada się warstwami na drugi stos, zwracając uwagę, aby części nierozłożone znalazły się w środku.

-Pryzmy utrzymuje się w stanie wilgotnym, ponieważ w środowisku zbyt suchym rozwój drobnoustrojów jest zahamowany.

-Pryzmy zakłada się w miejscu ocienionym i nie należy obsadzać ich roślinami żarłocznymi (dynia).

-Na pryzmy nie wyrzuca się roślin chorych oraz skorup, doniczek, szkła, oraz chwastów.

-Do użytku należy użyć ziemi dobrze rozłożonej (po 1 do 3 lat, zależnie od materiału), tzw.zleżałą gdyż nierozłożona materia organiczna wpływa ujemnie na wzrost roślin.

-Ziemię przed użyciem należy przesiać przez sito o niezbyt gęstym ułożeniu siatki.

-Ziemię przed zimą należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. Można użyć do tego folii lub, tak jak w kopcach, warstwę słomy obłożyć ziemią. Zapobiegnie to wymarznięciu pożytecznych drobnoustrojów, które rozkładają materię organiczną.


Artykuły pokrewne: Gleba i ziemie pomocnicze (Rośliny ozdobne)

Źródło:
  1. Kwiaciarstwo - Podręcznik dla techników ogrodniczych, wydanie V poprawione, PWRiL 1971
Menu :