Dół kompostowy

Kategoria: Przedmioty ogrodnicze

Koncepcja dołu kompostowego

Koncepcja dołu kompostowego

Dół kompostowy - niegdyś stosowany był w małych gospodarstwach na użytek domowy (łącznie z ogrodem) lub oborniany. Doły te otaczano betonowym murkiem wysokości 50 cm z trzech stron , aby umożliwić wyjmowanie przekompostowanego nawozu. Dno takiego kompostownika powinno być pochyłe, a na końcu znajdowała się mała studzienka zbiorcza na wodnistą gnojówkę , która pełniła nie tylko rolę cennego nawozu, ale jednocześnie zwilżała kompost. Doły kompostowe umieszczane były po stronie północnej budynków gospodarczych oraz konstruowano nad nimi zadaszenie , aby zapobiec wysychaniu i wypłukiwaniu kompostownika. Kompost należało co jakiś czas przerzucić ziemią oraz zwapnować. Taki dół kompostowy można było wykorzystywać także jako inspekt.

Pokrewne artykuły

Kompost

Kompostownik

Źródło:
  1. Radłowska Ewelina, 1899 r. Ogrody czyli Opis prowadzenia sadu, ogródka owocowego, ozdobnego, ogrodu warzywnego, inspektów oraz wskazówki użytkowania owoców, Warszawa.
Menu :