Podłoże ogrodnicze - Definicja

Angielska nazwa: horticulture substrate

Podłoże ogrodnicze jest to środowisko wzrostu korzeni roślin odizolowane od skały macierzystej (Komosa 2012). Definicja ta obejmuje odizolowaną glebę, ziemie ogrodnicze, wszelkie substancje organiczne, mineralne, syntetyczne, a także powietrze oraz wodę, w których możliwy jest rozwój systemu korzeniowego roślin.


Podłoże powinno pełnić funkcje:

  • być podporą dla systemu korzeniowego
  • dostarczać wodę oraz składniki pokarmowe do korzeni
  • umożliwiać wymianę gazową pomiędzy korzeniami a środowiskiem

Spostrzeżenia

Brak jest Polskich Norm opisujących podłoża ogrodnicze.

Dawniej używano nazwę 'ziemie ogrodnicze' na równi z podłożami.

Główny Urząd Statystyczny nie publikuje danych na temat struktury użycia podłoży ogrodniczych.

Sam termin 'podłoże' może odnosić się do podłóż stosowanych w budownictwie.

W literaturze ogrodniczej autorzy rzadko podają lub unikają wyjaśnienia czym jest podłoże ogrodnicze.


Artykuły pokrewne

kompost

Literatura
  1. Chohura P. 2007. Podłoża ogrodnicze. Plantpress, Kraków.
  2. Komosa A. (red.). 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań.
  3. Łąkowski R. (red.). 1985. Encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa.
  4. Kiljańska I. 1971. Kwiaciarstwo. PWRiL, Warszawa.
Menu :