Dezynfekcja - Mikrobiologia

Dezynfekcja lub odkażanie, to zabieg działania środkami chemicznymi, które wykazują działanie wyniszczające na drobnoustroje i ich formy przetrwalnikowe. Środki odkażające działają bakterio- i grzybobójczo (zabijają droboustroje) lub bakterio i mikostatycznie (zahamowanie wzrostu i rozwoju)


Podział metod dezynfekcji:

  • a.) rozpuszczające - kwasy oraz zasady
  • b.) utleniające - woda utleniona (roztwór nadtlenku wodoru, czasem perhydrol), nadmanganian potasu (KMnO4), chlor i ozon (O3)
  • c.) odwadniające - alkhole i detergenty
  • d.) zmieniające napięcie powierzchniowe - detergenty

W dezynfekcji środowiska laboratoryjnego używa się gotowych preparatów: Sterinol, Cidex, Aldesan, Sekusept. Ponadto pomieszczenia laboratoryjne można odkażać przy pomocy gazowania tlenkiem etylenu

Podobne tematy:

Sterylizacja, wyjaławianie - Zabijanie drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych przy pomocy metod termicznych
Pasteryzacja - usuwanie drobnoustrojów z ośrodków płynnych poprzez ich nagrzanie i później szybkie schłodzenie
Menu :