Terminy szczepień (Szkółkarstwo)

Kategoria: Ogrodnictwo > Szkółkarstwo

Podział terminów:
 1. Wiosenne
  • zalety: dobre zrastanie się zrazu z podkładką - duża aktywność hormonów powodujących stymulowanie podziałów komórkowych.
  • wady: duże nagromadzenie się prac w szkółce w tym okresie - brak czasu, może pojawić się tzw. 'płacz roślin', który występuje najczęściej u winorośli spowodowany intensywną pracą korzeni
 2. Zimowe
  • zalety: mała ilość prac w szkółce w tym czasie
  • wady: należy roślinie zapewnić kontrolowane warunki przyspieszające gojenie się ran, wymagane jest przystosowanie pomieszczeń do szczepienia (narzędzia, stoły itd.)
Źródło:
 1. Rejman A.,Ścibisz K., Czarnecki B. Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL
Menu :