Podkładka generatywna

Kategoria: Ogrodnictwo > Szkółkarstwo,Sadownictwo

Jest to roślina otrzymana w wyniku rozmnażania generatywnego, czyli poprzez rozsiewanie nasion gatunku lub odmiany. Służy do otrzymywania uszlachetnionych roślin.

Nazewnictwo:

Podkładka generatywna posiada również synonimy: siewka, dziczka, płonka.

Zastosowanie:

Rośliny otrzymane z nasion rośliny matecznej posiadają zespół cech wynikający z przystosowania do środowiska naturalnego, a więc wysoka mrozoodporność, silny system korzeniowy, zwiększona odporność na choroby i szkodniki. Są to cechy wykorzystywane w szkółkarstwie w celu stworzenia uszlachetnionego drzewka. Sztucznie otrzymane drzewko poprzez połączenie komponentów; podkładki i zraza będzie miało znacznie szersze spektrum wartości użytkowych od zwykłej rośliny. Siewki posiadają również niepożądane cechy takie jak silny wzrost, odbijanie dzikich pędów z podstawy pnia, niezgodność fizjologiczna z naszczepioną lub zokulizowaną odmianą szlachetną. Kolejnym problemem związanym z podkładkami generatywnymi jest istota powstawania nasion. Nasiona często pochodzą ze swobodnego zapylenia krzyżowego roślin o różnych cechach, w wyniku czego rośliny otrzymane z tych nasion są niewyrównane. Brak wyrównania cech jest niepożądane, ponieważ utrudnia mechanizację uprawy, a także zbiór plonu oraz może powodować nierówne plonowanie.

Zestawienie zalet i wad podkładek generatywnych:*

ZaletyWady
dobry dostęp do podkładek, łatwy i tani proces produkcjinierówne powielanie cech roślin matecznych
silny i wytrzymały system korzeniowymożliwość przeniesienia wirusów z rośliny matecznej
odporność na choroby i szkodnikisilny wzrost drzewek
mniejsze wymagania glebowe oraz lepsze pobieranie składników pokarmowych i wodymożliwość wystąpienia niezgodności fizjologicznej
szybsze wejście drzewka w okres owocowaniaczęsto niższa jakość drzewek w porównaniu do p. wegetatywnych

*Jest to ogólne zestawienie wad i zalet.

Etapy produkcji podkładek generatywnych:

Uproszczony schemat produkcji podkładek generatywnych

Uproszczony schemat produkcji podkładek generatywnych

 1. Zbiór owoców
 2. Wydobywanie nasion z owoców
 3. Suszenie nasion
 4. Sortowanie nasion
 5. Dojrzewanie pozbiorcze nasion
 6. Stratyfikacja + moczenie nasion przez 12-24 godzin
 7. Skaryfikacja nasion
 8. Zaprawianie nasion
 9. Przygotowanie terenu
 10. Siew nasion
 11. Pikowanie siewek jeżeli później nie będą podcinane korzenie
 12. Prace pielęgnacyjne
Źródło:
 1. Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B., Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL.
Menu :