Nazwa gatunkowa: Wilczomlecz sosnka - Euphorbia cyparissias L. [1,2,4]

Inne nazwy: Sosnka [4], Galarhoeus cyparissias (L.) Small ex Rydb., Tithymalus cyparissias (L.) Hill [2].

Rodzina: Wilczomleczowate - Euphorbiaceae [1]

Morfologia

Wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias

Wilczomlecz sosnka

Pustynia Błędowska

Wysokość: 10-50 cm [1].

Kwiaty: kwiatostan - wieloramienna wierzchotka podwójnie złożona. Podsadki są kształtu szerokojajowatego, zaostrzone na szczycie, barwy żółtej, później podczas owocowania zmieniają barwę na czerwoną. Na brzegu kwiatostanu znajdują się żółtawe, półksiężycowate miodniki [1,4]. Kwiaty zapylane są przez muchy [4]

Owoce: rozłupnia z trzema komorami, z drobnymi brodawkami na powierzchni. Czasami owoc uznawany jest za torebkę. Wewnątrz rozłupni znajdują się po 3 nasiona [1].

Łodyga: pojedyncza lub w grupie, wzniesiona, pojedyncza lub rozgałęziona, od spodu bezlistna i czerwono nabiegła [1].

Liście: ułożone skrętolegle, nagie, siedzące, równowąskie, długości 1-2 cm, zaostrzone lub tępo zakończone. Pod kwiatostanem liście są podobne jak na łodydze [1] .

Nasiona: z żółtawym wyrostkiem nazywanym caruncula [1].

Kłącze: twarde , zdrewniałe, rozgałęzione [1].

Korzenie: mocno trzymają roślinę w podłożu [4]

Inne cechy: po uszkodzeniu rośliny wydobywa się sok mleczny [1]. Występuje zazwyczaj w gromadach [4]

Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, zimująca w polskich warunkach.

Typ/forma życiowa rośliny: roślina zielna, bylina [4].

Kwitnienie: kwiecień-maj (IV-V) [1,4].

Rozmnażanie: generatywne poprzez nasiona, wegetatywnie poprzez podział kłączy [1].

Ekologia

Pochodzenie:

Zasięg terytorialny: Kanada, Stany Zjednoczone [2]. W Europie wilczomlecz sosnka występuje od niżu aż po tereny górzyste [1]

Siedliska: murawy, piaski (Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea), zarośla, skraje lasów liściastych, lasy, siedliska ruderalne [1]

Wilczomlecz sosnka to uciążliwy i niebezpieczny chwast upraw, szczególnie dla upraw grochu, ponieważ jest rośliną żywicielską dla rdzy grochu Uromyces pisi Pers.[1].

Uprawa

Stanowisko: słoneczne [1,3]

Podłoże: ubogie [3], bogate w węglan wapnia lub w krzemiany [1].

Nawadnianie: niskie

Nawożenie: niskie

Zastosowanie

  1. Zielarstwo: lecznictwo ludowe. Sok z wilczomlecza używany był w różnych celach [1]

Zastrzeżenia:

Roślina trująca [4]

Sok mleczny wilczomlecza sosnki jest trujący i zawiera saponiny, około 2,5 % kauczuku, kwas galusowy, jabłkowy i winowy, olejek eteryczny, i olej [1]

Wilczomlecz stanowi zagrożenie dla bydła jeżeli znajdzie się w paszy. Z reguły bydło niechętnie zjada paszę, w której znajduje się wilczomlecz sosnka [1,4]

Zdjęcia:

Wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias

Wilczomlecz sosnka

Pustynia Błędowska

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Euphorbia hermentiana Lem.
Euphorbia grandidens Haw.
Źródło:
  1. Cincura F. Ferakova V. Majovsky J., Somsak L., Zaborsky J. 1990. Pospolite rośliny środkowej Europy. PZWL, Warszawa.
  2. Euphorbia cyparissias. ITIS. Protokół dostępu: (dostęp 2015)
  3. Obserwacje własne: Aleksander Skrzyński, Zajęcia terenowe (25.5.2015), prowadzący dr inż. Zbigniew Gajewski, dr inż. Ewa Sitek.
  4. Rostafiński J., Seidl O. 1962. Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa.

Logo internetowy ogród
Data publikacji: 2.7.2015
Data modyfikacji: 5.3.2021
Status: Artykuł otwarty - treść może ulec zmianie w każdej chwili
Menu :