Zielarski quiz

  1. Co to jest za roślina?

  2. Która z wymienionych roślin zielarskich zawiera znaczne ilości alkaloidów?

  3. Rośliny zawierające garbniki po spożyciu w dużej ilości powodują u człowieka...

  4. Morfina to alkaloid używany w lecznictwie jako środek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Obecnie morfinę pozyskuje się głównie z roślin. Z jakiej rośliny otrzymuje się morfinę?

  5. Zaznacz odpowiedź z roślinami, z których otrzymuje się preparaty pomagające w problemach związanych ze wzrokiem

  6. Zioła zbiera się w nocy, ponieważ...

  7. W jakiej temperaturze suszy się surowce zielarskie zawierające olejki eteryczne?

  8. O jakiej porze zbiera się zioła?

  9. Do szczerogorzkich ziół (Amora pura lub Amara pura) zalicza się rośliny:

  10. Surowce zielarskie w postaci korzeni pozyskuje się:


Wróć do sekcji: Zielarstwo

Menu :