Taras

Taras jest to konstrukcja (w formie placu) zlokalizowana w pobliżu domu, służąca przede wszystkim do wypoczynku osób [1].

Budowa tarasu

Wysokość tarasu waha się od kilku centymetrów do ponad jednego metra. Przy podwyższanych tarasach zaleca się stosowanie izolacji na poziomie sklepienia, która zapobiega dostawaniu się wody z tarasu do jego wnętrza. Podwyższenie tarasu można osiągnąć poprzez jego konstrukcję lub nasypanie odpowiedniej ilości ziemi[1].

Należy pamiętać o odpowiednim odwodnieniu tarasu. Zazwyczaj stosuje się niewielkie nachylenie tarasu (1-2%) w stronę jego brzegu tak, aby nadmiar wody odpływał od ścian budynku, w stronę ogrodu [1]. W konstrukcjach tarasów można zastosować także drenaże i kanały odpływowe.

Przy tarasach wznieisonych na nasypach ziemnych, zbocze tarasu powinno być dodatkowo wzmocnione np. murkami oporowymi, skarpami kwiatowymi, stopniami z płyt kamiennych lub betonowych [1]

Na brzegu tarasu można wykonać balustradę z kamienia, której wysokość powinna wynosić od 20 do 50 cm. Przy tarasach podwyższanych zaleca się stosowanie lekkich, metalowych balustrad [1]

Taras zazwyczaj buduje się w południowej części ogrodu, aby można było podczas wypoczynku cieszyć się ze słonecznej pogody. Spotyka się rozwiązania w postaci pergoli nad tarasem, które chronią przed zbyt dużym nasłonecznieniem tarasu [1]


Funkcja tarasu

Taras pełni funkcję wypoczynkową, rekreacyjną i dekoracyjną. Dodatkowo taras stanowi łącznik pomiędzy budynkiem, a jego otoczeniem, ogrodem. Czasami przy tarasach podwyższanych, wnętrze tarasu wykorzystuje się jako schowek na różne przedmioty [1].


Kategoria: Przedmioty ogrodnicze

Źródło:
  1. 1966. Ogród przy domu. PWRiL, Warszawa.

Logo internetowy ogród
Menu :