Argon (Ar)

Angielska nazwa: Argon [1]

Argon w butli

Argon w butli

w winiarni

Argon jest gazem szlachetnym, o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39.948. Jest bezbarwny (domyślnie w każdym stanie skupienia), cięższy od powietrza. Należy chronić argon przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami, które mogą spowodować nagłą zmianę jego objętości lub innych parametrów [1]. Argonem można z powodzeniem zastąpić azot, który w niektórych procesach produkcyjnych powoduje niekorzystne zmiany (np. przy obróbce metali, przetwarzaniu żywności itd.)


Symbol chemiczny

Symbol: Ar [1]


Właściwości fizyczne

Jest bezbarwny (domyślnie w każdym stanie skupienia), bez zapachu, bez smaku [1]

Gęstość: 1.633 g/L (w wyznaczonych warunkach) [1]


Właściwości chemiczne

Temperatura wrzenia: od -185.9 (-185.847) °C (w wyznaczonych warunkach) [1]

Argon posiada podobną do tlenu rozpuszczalność w wodzie (w wyznaczonych warunkach) [1]

Argon nie tworzy związków z innymi pierwiastkami, jest niereaktywny (z nielicznymi wyjątkami) [1]

Zastosowanie

  1. Ogrodnictwo i rolnictwo: Przetwórstwo owoców i warzyw, w tym produkcja napojów alkoholowych (win i piw)
  2. Spawalnictwo i obróbka metali: Argon wykorzystywany jest przy spawaniu metodą 141 (TIG) i 131, 135 (MIG/MAG - mix)
  3. Doświadczenia laboratoryjne: np. argon stosowany jest w chromatografii gazowej jako gaz nośny

Winiarstwo: Produkcja win i miodów

Argon wypiera powietrze, które zawiera tlen, który z kolei oddziałuje negatywnie na składniki zawarte w winie. Tlen powoduje utlenianie niezwykle cennych składników w winie: witamin, przeciwutleniaczy, barwników i swoistych związków. W wyniku utlenienia związki te tracą np. swoje lecznicze właściwości. Zastosowanie argonu w procesie produkcji wina i innych napojów alkoholowych umożliwia lub pomaga uzyskać produkt wysokiej jakości. Na przykład argonem wypełnia się pojemnik po wlaniu do niego nastawu (soku), oraz podczas przelewania wina do innych zbiorników, kupażowania itd. Związki zawarte w soku winogoronowym bardzo szybko reagują z tlenem zawartym w powietrzu, dlatego warto stosować nawet niewielką ilość tego gazu, aby zapobiec negatywnym zjawiskom.

Dostępność

Argon transportuje i sprzedaje się w butlach (zazwyczaj szaro zielonych lub niebieskich). Argon dostępny jest w dwóch klasach czystości 4 i 5 (5 klasy argon jest czystszy od klasy 4). Argon można kupić w butlach w placówkach zajmujących się handlem gazami technicznymi. Oprócz samego argonu dostępne są mixy, czyli mieszanki argonu z dwutlenkiem węgla oraz argonu z helem, jednak nie zaleca się stosowania ich w produkcji napojów alkoholowych.

Zagrożenia

Generalnie argon jest gazem niepalnym, jednak pojemniki, w których przechowuje się argon, mogą ulec uszkodzeniu i wybuchowi w skutek zmiany temperatury i objętości argonu [1].

Butle z argonem należy transportować i przetaczać w pozycji stojącej!

Argon jest cięższy od powietrza (w danych warunkach) i może wypierać tlen (powietrze) ze zbiorników. Osoby pracujące z argonem (spawacze, szlifierze), szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach i zbiornikach (np. kotły) powinny mieć dostęp do świeżego powietrza lub specjalny nadmuch (ewentualnie mocny wyciąg). W skrajnych przypadkach argon może wyprzeć powietrze i doprowadzić do uduszenia się osób [1]

Źródło:
  1. Argon. PubChem. Protokół dostępu: (dostęp )

Logo internetowy ogród
Menu :