Żyworodność (Entomologia)

Definicja: [1]

Żyworodność - zdolność samic owadów do rodzenia potomstwa o zakończonym rozwoju zarodkowym.


powrót do działu Entomologia

Źródło:
  1. Sandner H. 1979. Mały słownik zoologiczny owady. Wiedza Powszechna, Warszawa: 282.
Menu :