Ekowioska w Barkowie 'BARKOWO' [1]

Pierwsza w Polsce i obecnie działająca ekowioska. Pomysłodawcami byli Artur Jan Milicki i Katarzyna Milicka oraz wiele innych osób. [2].


Barkowo zostało założone na Mazurach w gospodarstwie o powierzchni 16 ha [1]. Teren, na którym znajduje się ekowioska wraz z gospodarstwem należy do Fundacji "Dla Ziemi i Ludzi". W 2011 roku Państwo Miliccy zrzekli się prywatnych udziałów w gruncie na rzecz Fundacji. Takie przekazanie własności na rzecz fundacji pozwoliło na niezależne użytkowanie ekowioski, nawet gdyby doszło do nietypowych sytuacji pomiędzy założycielami i współwłaścicielami (członkami Rady Fundacji) [2]

Projekt ekowioski został w głównej mierze sfinansowany dzięki dotacjom Internautów [1].


Problemy związane z ekowioską

W 2014 prywatne problemy Państwa Milickich miały wpływ także na działalność ekowioski [2].

Źródło:
  1. Ekowioska w polakpotrafi.pl. Protokół dostępu: http://polakpotrafi.pl/projekt/akademia-bosej-stopy (14.6.2015)
  2. Ekowioska w Barkowie. Protokół dostępu: https://ekowioska.wordpress.com/ (14.6.2015)
Menu :