Nazwa gatunkowa: Kokorycz pusta - Corydalis cava (L.) Schweigg. & Korte [1,2,4]

Angielska nazwa: hollowroot [2]

Inne nazwy: Corydalis tuberosa DC. [2,3], Fumaria bulbosa var. cava L. [2]

Rodzina: Makowate - Papaveraceae [1-4]

Morfologia

Wysokość: 20-30 cm [1], do 35 cm [4] .

Pokrój roślina zielna, bulwiasta [1].

Kwiaty: Kwiat symetrii grzbiecistej. Okwiat składa się z jednego płatka [1], dwuwargowego [4], z długą, ostro zakończoną ostrogą. Płatki koloru brudnopurpurowego, liliowego, czasami białego. Działek kielicha 2, odpadają przed okresem kwitnienia. Pręciki 2, 3-krotnie podzielone. Słupek górny [1]. Kwiaty zebrane są w charakterystyczne wydłużone, wielokwiatowe grona. Kwiaty w gronach wyrastają z jajowatej przysadki. Kwiaty posiadają żywiczny zapach [4]

Owoce: torebka składająca się z 2 niełupek .

Łodyga: zielona lub czerwono nabiegła, wzniesiona naga [4].

Liście: zwykle wyrastają tylko dwa liście na jednej łodydze. Liście dymnicy są podwójnie trójsieczne, głęboko powcinane z długimi ogonkami [4].

Nasiona: czarno-brunatne, z błoniastym wyrostkiem [4]

Korzenie:

Inne cechy: kokorycz posiada podziemną bulwę, która za młodu jest pełna, natomiast gdy jest starsza staje się pusta [4]

Kokorycz jest rośliną trującą [4]

Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, zimująca w polskich warunkach klimatycznych .

Typ/forma życiowa rośliny: bylina [1,4].

Kwitnienie: marzec - kwiecień - maj (III-IV-V) [1,4].

Rozmnażanie: wegetatywnie.

Ekologia

Pochodzenie / Obszary macierzyste: Kaukaz, zachodnia część Azji, Europa (od Morza Śródziemnego do Bałtyku) [3]

Zasięg terytorialny: Europa. Występuje od terenów nizinnych aż po górzyste [4]

Siedliska: lasy (liściaste związek Fraxino-Quercion, Carpino-Ulmion, Alnion glutinoso-incanae, Eu-Carpinion, Asperulo-Fagion, zarośla [1,4], gleby zasobne w próchnicę, dobrze nawożone ogrody [4]

Zastosowanie

  1. Kwiaciarstwo: Roślina ozdobna [2]
  2. Zielarstwo: lecznictwo ludowe [2,4]

Lecznictwo ludowe

Do niedawna dymnica była rośliną wykorzystywaną w leczeniu choroby Parkinsona. Bulwa oraz pozostałe części kokoryczy zawierają około 20 alkaloidów (kordylina, bulbokapnina [powoduje sztywnienie kończyn, obniża ciśnienie krwi, hamuje ruchy jelit]

Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Dymnica pospolita Fumaria officinalis L.
Kokorycz pełna Corydalis solida Sm. [1]
kokorycz pogiętaKokorycz pogięta Corydalis flexuosa
Źródło:
  1. 1962. Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa.
  2. Taxon: Corydalis cava (L.) Schweigg. & Korte . U.S. National Plant Germplasm System. Protokół dostępu: (dostęp )
  3. Taxon: Corydalis tuberosa DC.. U.S. National Plant Germplasm System. Protokół dostępu: (dostęp )
  4. 1990. Pospolite rośliny środkowej Europy. PWRiL, Warszawa: 100.

Logo internetowy ogród