Nazwa gatunkowa: Wierzbówka kiprzyca - Chamaenerion angustifolium (L.) Scop [1,2]

Inne nazwy:

Rodzina: Wiesiołkowate - Onagraceae [1,2]

Morfologia

Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium

Wierzbówka kiprzyca

10.7.2016, okolice Łysej Polany, Tatry

Wysokość: około 1,5 m[1] .

Pokrój wzniesiona roślina zielna [].

Kwiaty: zabarwione na czerwono. Działki kielicha pokryte są od zewnętrznej strony włoskami. Płatki korony są na wierzchołku zaokrąglone lub lekko wcięte. [1].

Owoce: równowąska torebka, z włoskami. Po otwarciu torebki jej klapki ulegają skręceniu [1].

Łodyga: pusta w środku, wyprostowane, może się rozgałęziać, nie jest pokryta włoskami, jest czerwono nabiegła. Z kłącza wyrasta po kilka łodyg [1].

Liście: ułożone skrętolegle względem siebie, wydłużone lub równowąskolancetowate, siedzące lub zaopatrzone w krótki ogonek. Blaszka liściowa jest od spodu jaśniejsza, a także posiada wyraźnie widoczne nerwy. Górne liście pełnią funkcję wspierającą ? [1].

Nasiona: w torebce znajduje się wiele nasion, które opatrzone są białym puchem [1]

Kłącze: kłącze wierzbówki jest niezbyt długie, pełzające. Oprócz kłącza wierzbówka pod powierzchnią gruntu wytwarza rozłogi pokryte białymi łuskami [1]

Biologia

Długość życia rośliny: [].

Typ rośliny/ forma życiowa: bylina, hemikryptofit [1].

Kwitnienie: lipiec - sierpień (VII-VIII) [1].

Owocowanie: [].

Rozmnażanie: generatywnie i wegetatywnie[].

Ekologia

Pochodzenie:[]

Zasięg terytorialny: występuje na terenach okołobiegunowych o klimacie subkontynentalnym.[1]

Siedliska:lasy : iglaste (klasa Vaccinio-Piceetea), na zrębach czystych, skraje lasów, rowy leśne[1]

Wierzbówka rośnie w grupie, łanach, które klasyfikowane są do zbiorowisk klasy Epilobietea angustifolii. Wierzbówka jest rośliną wskaźnikową dla gleb zasobnych w próchnicę [1].

Wierzbówka nie jest zjadana przez zwierzęta gospodarskie i leśne [1].

Zastosowanie

  1. Zielarstwo: roślina lecznicza
  2. Substytut herbaty [1]

Zdjęcia:

Wierzbówka kiprzyca kwiaty Chamaenerion flowers
Wierzbówka kiprzyca kwiaty Chamaenerion flowers

Wierzbówka kiprzyca

Kwiaty

26.6.2016

Wierzbówka kiprzyca

Kwiaty

26.6.2016

Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion

Wierzbówka kiprzyca

Źródło:
  1. 1990. Pospolite rośliny środkowej Europy. PWRiL, Warszawa: 196.
  2. Epilobium angustifolium L.. The Plant List. Protokół dostępu: (dostęp )

Logo internetowy ogród
Menu :